Datasamverkan för bättre tillgänglighet till pakettjänster och nya utlämningsformer

Nyhet – 02 oktober 2020, kl. 08:53

Projektet Nationell ombudsplattform har i en förstudie kartlagt förutsättningarna för att dela information inom paket- och logistiktjänster och testat lokalt anpassade lösningar kring utlämning och omlastning av paket.

Kostnaderna för ett finmaskigt leveransnät i hela landet är stora och utgör ett hinder för etableringar av nya paketombud och paketleveranser  ”sista milen”.

Idag hämtas paket ut hos respektive paketleverantörs paketombud. I vissa fall kan man  boka utkörning men det förutsätter att man möjlighet att ta emot försändelsen. Småföretag saknar snabba och kostnadseffektiva paketleveranser, framför allt vid oförutsedda händelser. Osäkra leveranstider och olika öppettider hos ombuden upplevs för många som ett större problem än att antal leveranstillfällen minskat.

Projektet Nationell ombudsplattform har i en förstudie kartlagt förutsättningarna för att dela information inom paket- och logistiktjänster. Pilotkommuner, bl.a. Älvdalen,  har i projektet testat lokalt anpassade lösningar kring utlämning och omlastning. Målet är att sjösätta långsiktigt hållbara och användaranpassade pakettjänster i  Sveriges glesa bygder.

Förstudien pekar på två spår i samma process:

  • På kort sikt och på lokal nivå behövs fler praktiska tester av omlastningshubbar där paket och andra varor kan samtransporteras i glesa miljöer där det sällan är lönsamt för de enskilda paketoperatörerna att köra varsin bil. Med lokala exempel blir det tydligare vad som fungerar och var flaskhalsarna finns.
  • På längre sikt, och på systemnivå, behövs förnyat regelverk, med en neutral aktör som kan vara värd för paketdatan och se till att den standardiseras så att olika operatörer och olika system kan samverka.

Hela konferensen spelades in och finns nu på Sveriges paketombuds webb där slutrapporten också kommer att publiceras inom kort.  https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/

Tillbaka

Dela: