Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö testar BID-modell för att utveckla servicen på landsbygden

Nyhet – 18 september 2020, kl. 10:09

Hur ska Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö behålla sina invånare, ge dem en fungerade kommersiell service och inte minst öka attraktionen för sin bygd? Svaret på frågan ska utrönas i projektet SERVICE BID – levande orter med smarta servicelösningar.

Projektet SERVICE BID startade i mars månad, där Region Dalarna är projektägare i samarbete med Falun, Mora och Ludvika kommun. Förkortningen BID står för Business Improvement District och är en term som används för organiserad samverkan inom ett geografiskt område. Projektets genomförande står Svenska Stadskärnor för, en icke vinstdrivande medlemsorganisation som arbetar med utveckling av stadskärnor, centrum och eller motsvarande offentliga platser och stråk. I projektet vill Svenska Stadskärnor utveckla sin BIDmodell så att det passar även mindre orter med särskilt fokus på kommersiell service, där dalaorterna nu ska testa modellen.

– Med tidigare erfarenhet av Svenska Stadskärnors BID-modell vill vi nu testa om det går att anpassa den till ett landsbygdsperspektiv, där tillgången till privat kapital är begränsat, säger Jakob Ebner, projektledare för enheten för landsbygd och tillväxt på Länsstyrelsen Dalarnas Län.      

– Genom att välja ut tre helt olika orter är tanken att vi ska lära av varandra, jämföra vad som fungerar i till exempel Grängesberg, men inte i Svärdsjö och Sollerön och sedan dela våra erfarenheter till andra orter, förklarar Tilda Willén som är projektledare och tillika övergripande BID-manager för samtliga tre orter.

Varje ort har en egen BID-manager som ska driva processen tillsammans med intressenter och eldsjälar i orterna. Svenska Stadskärnor handleder och coachar och arbetet ska resultera i en affärsplan med tillhörande handlingsplan, budget, finansiering och en organisations­struktur. Arbetet pågår under cirka 18 månader och sker i sju steg, där man inleder med en nulägesanalys.

Tillbaka

Dela: