Kan hemsändningsbidraget användas för att hjälpa riskgrupper i karantän pga Corona?

Nyhet – 05 juni 2020, kl. 09:57

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Tillväxtverket bedömer att uppmaningen från Folkhälsomyndigheten faller inom ramen för förordningens syfte att underlätta för människor i områden där servicen är gles och som inte kan ta sig till affären.

Vill regionen och kommunerna bekosta hemsändningsbidrag till dessa personer kan man alltså göra det. Det är bara den gruppen som kan omfattas av hemsändning och förordning – inte alla äldre i länet, folk som är oroliga etc. I övrigt gäller samma regelverk för hemsändning som tidigare.

Tillbaka

Dela: