Region Dalarna aktualiserar investeringsbidraget – ett stöd till kommersiell service

Nyhet – 10 juni 2020, kl. 09:28

Både Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna förvaltar stöd till kommersiell service som riktar sig till företag på landsbygder. Nu är Länsstyrelsens medel till investeringar slut men behovet fortsatt stort.

Region Dalarna har möjlighet att genom investeringsbidrag skapa förutsättningar för att driva dagligvarubutiker och mackar i glesa bygder. Investeringsbidraget blev vilande 2016 då det kom ett investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet som förvaltas av Länsstyrelsen. Nu har de pengarna tagit slut. Därför har Region Dalarna beslutat att sätta av medel för investeringsbidrag för att kunna ta över en del av de ansökningar som en längre tid legat hos Länsstyrelsen men som det saknas pengar till från Landsbygdsprogrammet. De företag som berörs kommer inom kort att kontaktas för mer information om det praktiska förfarandet.

Tillbaka

Dela: