Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar

Nyhet – 24 mars 2020, kl. 15:31

Nu är vi igång med projektet Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar. Vi vill stärka kommersiell och offentlig service i tre orter i Dalarna genom att jobba utifrån BID-modellen (Business improvement district)

Målet med projektet är att öka tillgängligheten till kommersiell service. Syftet är att tillämpa BID-metoden för att se om det är en framkomlig metod för utveckling av lokala servicelösningar på landsbygden. Vi vill också se hur modellen fungerar på orter med olika lokala förutsättningar och tre orter i Dalarna valts ut att delta i projektet. Dessa är Svärdsjö i Falu kommun, Grängesberg i Ludvika kommun samt Sollerön i Mora kommun.

BID bygger på ett samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor. Modellen avser att skapa gemensamma utvecklingsinitiativ med fokus på utveckling av service.

Projektet drivs av Region Dalarna i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna. Arbetet på respektive ort leds av en BID-manager från orten där också lokala representanter i form av intressenter och kommun inkluderas. Projektet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Tillbaka

Dela: