Tillväxtverket förbättrar sin plattform för geografiska analyser

Nyhet – 18 september 2020, kl. 10:22

Pipos är Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser. Pipos används för att ta fram underlag där geografiska avstånd har betydelse för befolkning och företag och nu kommer verktyget i en ny version som ska underlätta för tjänstepersoner på Region Dalarna och i Dalarnas kommuner att hitta analyser som är kopplade till en geografisk plats.

Plattformen Pipos har under många år varit den ledande plattformen inom geografisk tillgänglighetsanalys i den offentliga sektorn och är utvecklad för att göra beräkningar av avstånd och tid mellan olika geografiska företeelser. Typiska tillgänglighetsanalyser handlar om att beskriva hur befolkningens och företagens tillgänglighet till olika typer av service ser ut och förändras. Med hjälp av Pipos är det även möjligt att hitta analyser som rör kommersiell service.

Den 24 september släpps en ny version av Pipos, och Tillväxtverket har även tagit fram en egen webbplats för verktyget där man samlar information och nyheter.

www.pipos.se

Tillbaka

Dela: