Vad som händer med RSP och pengarna efter 2020

Nyhet – 23 mars 2020, kl. 15:33

Efter 2020 kommer vi att befinna oss i ett mellanläge i väntan på en ny nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken. RSP kommer att befinna sig i detta glapp några månader i början av 2021.

Vi är långt från en färdig EU-budget, men regeringskansliets linje är att det ska finnas medel till kommersiell service även i det kommande landsbygdsprogrammet. Ännu är dock inget beslutat. Det innebär att det, om det blir så, troligen kommer att finnas finansiering till kommersiell service både på Länsstyrelser och Regioner även nästa period. Med andra ord fortsätter samarbetet att vara viktigt.

Tillbaka

Dela: