Stöd till kommersiell service

Syftet med stöd till kommersiell service är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden.

Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer. Region Dalarna hanterar följande stöd:

Hemsändningsbidrag

Kommunen kan bidra ekonomiskt till hemsändning av dagligvaror eller bekosta inköpsturer till butik. Hemsändning eller inköpsturer gäller fast boende som har svårt att själv ta sig till butiken. Den som åtar sig hemsändning eller inköpsturer behöver teckna avtal med kommunen.

Servicebidrag

Du kan söka servicebidrag vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggning av butiker som är viktiga för konsumenternas varuförsörjning. Bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Kan sökas av ägare till små dagligvarubutiker i glesbygder där förutsättningarna att skapa en god tillgång till kommersiell service är begränsad. Förutsätter mångsidigt utbud, mer är 10 km till annat försäljningsställe med dagligvaror samt öppet på åretruntbasis.

Dela:

Hade du nytta av informationen?