Familj som går över en äng

Dalarnas regionala serviceprogram 2021-2022

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Målet med serviceprogrammet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster på landsbygden. Serviceprogrammet stödjer också kommunerna i arbetet med att planera servicen på landsbygder. I genomförandet samverkar aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter.

Arbetet att utveckla kommersiell service och ta fram servicelösningar har pågått i programform mellan 2014-2020. Under våren 2021 kommer en uppdaterad version för 2021-2022 för att möta de behov och utmaningar vi har idag. Parallellt med det arbetet blickar vi framåt för att ta fram ett nytt Regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030 med Region Dalarna som en fortsatt resurs för samordning och kunskapsutbyten

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Dela:

Hade du nytta av informationen?