Familj som går över en äng

Dalarnas regionala serviceprogram 2021-2022

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Målet med serviceprogrammet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster på landsbygden. Serviceprogrammet stödjer också kommunerna i arbetet med att planera servicen på landsbygder. I genomförandet samverkar aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter.

Arbetet att utveckla kommersiell service och ta fram servicelösningar har pågått i programform mellan 2014-2020. Under våren 2021 kommer en uppdaterad version för 2021-2022 för att möta de behov och utmaningar vi har idag. Parallellt med det arbetet blickar vi framåt för att ta fram ett nytt Regionalt serviceprogram för perioden 2022-2030 med Region Dalarna som en fortsatt resurs för samordning och kunskapsutbyten

Nyheter RSP

16 mars 2021

Dags att söka driftstöd för butiker i sårbara och utsatta lägen

Nyhet

Tillväxtverket fördelar även i år särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden. Medlen är ett stöd till dagligvarubutiker som bedöms som särskilt utsatta. För att vara aktuell som stödmottagare ska man uppfylla vissa villkor, bl.a. att det ska vara minst 10 km till nästa butik och att butiken ska vara öppen året runt.

2 mars 2021

GLÖD - Pilotprojekt för drivmedels-anläggningar i glesbygd avslutat

Nyhet

Svensk Bensinhandel har under 2018-2020 drivit projektet i samverkan med Tillväxtverket och Region Västerbotten. Syftet med projektet har varit att identifiera vilken service som kan efterfrågas och vilken service som kommersiellt kan fungera i de befintliga anläggningarna.

1 mars 2021

Digitalisering och obemannat

Nyhet

På några platser handlar digitala lösningar om nyetablering av service och nya aktörer, på andra platser handlar det om att befintliga butiker behöver se över hur de kan utvecklas eller hitta nya sätt att vara. Här kan du ta del av några exempel:

2 oktober 2020

Datasamverkan för bättre tillgänglighet till pakettjänster och nya utlämningsformer

Nyhet

Projektet Nationell ombudsplattform har i en förstudie kartlagt förutsättningarna för att dela information inom paket- och logistiktjänster och testat lokalt anpassade lösningar kring utlämning och omlastning av paket.

18 september 2020

Dalabänken vill öka servicen på landsbygden

Nyhet

Den 15 september arrangerade Tankesmedjan Dalarnas Framtid ett digitalt seminarium. Flera av Dalarnas riksdagsledamöter, den så kallade ”Dalabänken” deltog och informerade om vilka berättade om vilka frågor de vill prioritera fram till valet 2022, där den ökade servicen på landsbygden gick som en röd tråd genom samtalet.

18 september 2020

Tillväxtverket förbättrar sin plattform för geografiska analyser

Nyhet

Pipos är Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser. Pipos används för att ta fram underlag där geografiska avstånd har betydelse för befolkning och företag och nu kommer verktyget i en ny version som ska underlätta för tjänstepersoner på Region Dalarna och i Dalarnas kommuner att hitta analyser som är kopplade till en geografisk plats.

18 september 2020

Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö testar BID-modell för att utveckla servicen på landsbygden

Nyhet

Hur ska Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö behålla sina invånare, ge dem en fungerade kommersiell service och inte minst öka attraktionen för sin bygd? Svaret på frågan ska utrönas i projektet SERVICE BID – levande orter med smarta servicelösningar.

10 juni 2020

Region Dalarna aktualiserar investeringsbidraget – ett stöd till kommersiell service

Nyhet

Både Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna förvaltar stöd till kommersiell service som riktar sig till företag på landsbygder. Nu är Länsstyrelsens medel till investeringar slut men behovet fortsatt stort.

5 juni 2020

Kan hemsändningsbidraget användas för att hjälpa riskgrupper i karantän pga Corona?

Nyhet

Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Tillväxtverket bedömer att uppmaningen från Folkhälsomyndigheten faller inom ramen för förordningens syfte att underlätta för människor i områden där servicen är gles och som inte kan ta sig till affären.

24 mars 2020

Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar

Nyhet

Nu är vi igång med projektet Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar. Vi vill stärka kommersiell och offentlig service i tre orter i Dalarna genom att jobba utifrån BID-modellen (Business improvement district)

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Dela:

Hade du nytta av informationen?