Kommersiell service ger robustare samhälle

Nyhet – 01 juli 2021, kl. 11:03

Den utveckling som varit under pandemin talar för att den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har kunnat fortsätta fungera.

Servicen i landsbygderna är på en ”miniminivå” som inte kan minska utan att det får konsekvenser för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i Sverige – särskilt i händelse av kris. Den är viktig för ett robust och resilient samhälle.

Tillväxtverket summerar tre slutsatser i sin rapport: 1. Den kommersiella servicen måste fungera i vardag om den ska fungera i kris. 2. Servicens betydelse för samhällets robusthet och motståndskraft måste uppmärksammas ur ett systemperspektiv. Den kommersiella servicen är beroende av infrastruktur som el, transporter och bredband. 3. Det behövs samordning mellan region, länsstyrelse och kommuner för att tillgången till kommersiell service ska fungera. Detta är viktigt i diskussionen om kopplingen mellan kommersiell service och krisberedskap, då dessa båda sakområden ofta hanteras inom olika politikområden. Kommersiell service är en fråga som många aktörer har olika grad av rådighet över men som ingen enskild aktör har samlat ansvar för.

Tillbaka

Dela: