Service BID-Levande orter med smarta servicelösningar 2020-2021

Service BID-Levande orter är ett projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service i Svärdsjö, Grängesberg och Sollerön.

Projektet ska tillämpa BID-metoden på tre utvalda orter: Svärdsjö, Grängesberg och Sollerön. Syftet är att testa om hur BID (Business Improvement District) är en framkomlig metod för att utveckla lokala servicelösningar på landsbygden.

Projektet ska jämföra och lära mellan orterna vad som fungerar, hur och varför. Målet med projektet är att öka tillgängligheten till kommersiell service.

Utmaningen för Svärdsjö är att utveckla den service som finns för att kunna konkurrera med utbudet i Falun.

Utmaningen för Grängesberg är att anpassa servicen till det sjunkande underlaget, skapa framtidstro och göra den kommersiella servicen mer tillgänglig.

Utmaningen för Sollerön är att utveckla service som saknas, att stärka socknens attraktivitet, främst Sollerö centrum, samt etablera närmare samarbete mellan bygdens föreningar, företag och kommunen och på så sätt förmå genomföra angelägna investeringar.

Vad är BID?

BID är en strukturerad samverkan mellan offentliga och ideella aktörer inom ett geografiskt eller tematiskt avgränsat område för att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv.

Arbetet med BID drivs av en BID-manager som tillsammans med näringsliv, organisationer, politiker och tjänstemän tar fram kunskap om lokala förhållanden (nulägesanalys). Därefter utarbetar de lokala aktörerna tillsammans en affärsplan för att kunna förverkliga sina utvecklingsidéer. Genom samfinansiering mellan offentlig och privat och i det här sammanhanget även ideell sektor, skapas ekonomiska möjligheter för genomförandet.

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Region Dalarna och kommunerna Mora, Ludvika och Falun. Projektet genomförs i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna.

EU-flagga_Europeiska_jordbruksfonden_farg.png

Dela:

Hade du nytta av informationen?