Strategi för hållbar smart specialisering i Dalarna

Regional samverkan genom strategi för hållbar smart specialisering ska skapa innovation, utveckling och tillväxt i Dalarna.

Smart specialisering är en metod som handlar om att ringa in de viktigaste utvecklingsområdena för regionen och ta vara på befintliga kompetensbaser som ska stärka näringslivet. Utgångspunkten är att skapa bra förutsättningar för konkurrenskraftiga tjänster och produkter som också är till nytta för samhället. Det vi är bra på i regionen, ska vi stärka och bli ännu bättre på att dra nytta av.

Ny strategi för smart specialisering ute på remiss

Under våren 2022 är den nya strategin: "En nyskapande och innovativ region - Strategi för hållbar smart specialisiering i Dalarna 2022-2028" ute på remiss. Underlag finns under dokument här på sidan. 

Svarsmall för remiss skickas in senast 22-03-25 till:
ruf.registrator@regiondalarna.se. 
Ange diarienummer RD20/02951 i ämnesraden.

Dela:

Hade du nytta av informationen?