Starka företag i Norra Mellansverige

Regional samverkan inom prioriterade områden ska skapa innovation, utveckling och tillväxt.

Region Värmland, Dalarna och Gävleborg, Karlstad Universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävleborg samt klustren i Norra Mellansverige samarbetar för att utveckla forsknings- och innovationskraften i det regionala näringslivet i Norra Mellansverige. Samarbetet drivs genom projektet Smart specialisering – starka företag i Norra Mellansverige.

Smart specialisering är en metod som handlar om att ringa in de viktigaste utvecklingsområdena för regionen och ta vara på befintliga kompetensbaser som ska stärka näringslivet. Utgångspunkten är att skapa bra förutsättningar för konkurrenskraftiga tjänster och produkter som också är till nytta för samhället. Det vi är bra på i regionen, ska vi stärka och bli ännu bättre på att dra nytta av.

Regionernas prioriterade områden för regional utveckling inom smart specialisering:

Dalarna

 • Avancerad industri
 • Energieffektivt samhällsbyggande
 • Hälsa och välfärd
 • Innovativ upplevelseproduktion

Gävleborg

 • Materialteknologi och hållbar produktion
 • Smarta hållbara städer och samhällen
 • Hållbart inkluderande arbetsliv
 • Bioekonomi
 • Digitala tjänster och processer

Värmland

 • Värdeskapande tjänster
 • Skoglig bioekonomi
 • Digitalisering av välfärdstjänster
 • Avancerad tillverkning och komplexa system
 • Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser
 • Systemlösningar med solel

Dela:

Hade du nytta av informationen?