Projektfinansiering

Målet med stödet till olika projekt är att i samverkan med andra aktörer bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Dalarna.

12 april sista dag att ansöka om medfinansiering

Projekt som tänker söka medfinansiering från Region Dalarna till projekt i EUs regionala React utlysning ska senast den 12 april ha skickat in en ansökan. En kontakt med strateg och projekthandläggare hos Region Dalarna skall alltid tas innan en ansökan kan skickas in.

De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder. För programperioden som sträcker sig från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Ansökningar till strukturfonderna hanteras av Tillväxtverket respektive ESF-rådet.

Information till stödmottagare av Interreg Sverige-Norge med anledning av covid-19

Tänk på följande för stöd finansierade av Interreg Sverige-Norge. 

Corona-viruset och projektens genomförande

Information till stödmottagare av projektmedel med anledning av covid-19

Region Dalarna följer Tillväxtverkets rekommendationer om hur reglerna för stödberättigande kostnader ska tolkas.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Dela:

Hade du nytta av informationen?