Projektfinansiering

Målet med stödet till olika projekt är att i samverkan med andra aktörer bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Dalarna.

De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder. För programperioden som sträcker sig från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Ansökningar till strukturfonderna hanteras av Tillväxtverket respektive ESF-rådet.

Information till stödmottagare av Interreg Sverige-Norge med anledning av covid-19

Tänk på följande för stöd finansierade av Interreg Sverige-Norge. 

Corona-viruset och projektens genomförande

Information till stödmottagare av projektmedel med anledning av covid-19

Region Dalarna följer Tillväxtverkets rekommendationer om hur reglerna för stödberättigande kostnader ska tolkas.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Dela:

Hade du nytta av informationen?