Projektfinansiering

Målet med stödet till olika projekt är att i samverkan med andra aktörer bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Dalarna.

De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder. Ansökningar till strukturfonderna hanteras av Tillväxtverket respektive ESF-rådet.

Utlysning förstudiemedel: Klimatsmart och digital omställning

Nu finns det möjlighet att söka finansiering för förstudier inom klimatsmart och digital omställning. Ta chansen och bidra till en hållbar utveckling i Dalarna.

Läs mer om utlysningen

Extra utlysning av medel i pågående ERUF-program

Har du idéer som kan leda till projekt inom kommande EU-programperiod eller vill du utveckla ditt pågående EU-projekt? Utlysningen är öppen fram till 30 november.

Läs mer om utlysningen

Dela:

Hade du nytta av informationen?