Projektfinansiering

Målet med stödet till olika projekt är att i samverkan med andra aktörer bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Dalarna.

De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder. För programperioden som sträcker sig från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Ansökningar till strukturfonderna hanteras av Tillväxtverket respektive ESF-rådet.

Information till stödmottagare av Interreg Sverige-Norge med anledning av covid-19

Tänk på följande för stöd finansierade av Interreg Sverige-Norge. 

Corona-viruset och projektens genomförande

Information till stödmottagare av projektmedel med anledning av covid-19

Region Dalarna följer Tillväxtverkets rekommendationer om hur reglerna för stödberättigande kostnader ska tolkas.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Sök medfinansiering senast 30 juni

Sök medfinansiering från Region Dalarna senast 30 juni. Gäller för projekt som tänker söka i ERUF Norra Mellansveriges utlysningsperiod 11 maj–14 september.

En ansökan ska alltid föregås av en kontakt med handläggare samt ett inbokat möte.

Dela:

Hade du nytta av informationen?