Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom olika insatsområden. Regionerna ska tillsammans ta fram ett förankrat program som har sin utgångspunkt i regionernas/fylkenas gemensamma utmaningar, styrkeområden, specifika förutsättningar och det gränsregionala mervärdet samt fokuserar på insatser som ger resultat, effekt och långsiktighet. Enligt regeringens beslut ska programförslaget lämnas in senast den 22 januari 2021.

Process för att ta fram ett programdokument

Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram det gränsregionala EU-programmet för den nya programperioden 2021 – 2027 och Region Dalarna utför arbetet tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västra Götalandsregionen och med de norska fylkena Trøndelag, Innlandet och Viken.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från regionerna/fylken och arbetet koordineras av Camilla Tellås, Region Värmland.

Vår ambition är att ha en så öppen och transparent process som möjligt i framtagandet och vi kommer att använda oss av Region Värmlands webbplats i kommunikationen med externa aktörer och för att lägga upp dokumentation.

 

Kontakt

Camilla Tellås
Koordinator Interreg Sverige - Norge 2021-2027
camilla.tellas@regionvarmland.se
010- 8331032

Nils-Åke Norman
NilsAke.norman@regiondalarna.se
070-375 99 80

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?