Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom olika insatsområden. Regionerna ska tillsammans ta fram ett förankrat program som har sin utgångspunkt i regionernas/fylkenas gemensamma utmaningar, styrkeområden, specifika förutsättningar och det gränsregionala mervärdet samt fokuserar på insatser som ger resultat, effekt och långsiktighet. Enligt regeringens beslut ska programförslaget lämnas in senast den 30 april 2021. Förslaget ska godkännas av EU- kommissionen hösten 2021 med programstart 2022.

Process för att ta fram ett programdokument

Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram det gränsregionala EU-programmet för den nya programperioden 2021 – 2027 och Region Dalarna utför arbetet tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västra Götalandsregionen och med de norska fylkena Trøndelag, Innlandet och Viken.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från regionerna/fylken och arbetet koordineras av Camilla Tellås, Region Värmland.

Vår ambition är att ha en så öppen och transparent process som möjligt i framtagandet och vi kommer att använda oss av Region Värmlands webbplats i kommunikationen med externa aktörer och för att lägga upp dokumentation.

Möjlighet att lämna synpunkter till EU-program

Region Dalarna deltar i arbetet med att ta fram EU-programmet Interreg Sverige-Norge för den nya programperioden 2021–2027. Nu finns en remiss av programförslaget som det går att lämna synpunkter på till och med den 17 mars.

Remissen är ett resultat av ett samarbete mellan programområdets åtta regioner: Värmland, Jämtland-Härjedalen, Dalarna, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Regionerna och fylkeskommunerna, som alla är gränsregioner, delar flera utmaningar, styrkeområden och förutsättningar, vilket programförslaget har som utgångspunkt. 

För att underlätta processen har arbetsgruppen formulerat ett antal frågeställningar (som bifogats remissen) som kan vara bra att ha med sig vid inläsningen av programutkastet. Svar på remissen skickas till koordinator Camilla Tellås.

Ta del av remiss Interreg Sverige-Norge här (extern länk)

Kontakt

Camilla Tellås
Koordinator Interreg Sverige - Norge 2021-2027
camilla.tellas@regionvarmland.se
010- 833 10 32

Nils-Åke Norman
NilsAke.norman@regiondalarna.se
070-375 99 80

Dela:

Hade du nytta av informationen?