Sök regionala projektmedel

Regionala projektmedel ska i första hand användas som medfinansiering av projekt inom den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna och EU:s strukturfonder.

För vad kan man få projektmedel?

Projektmedel kan sökas för projekt som är i linje med det regionala utvecklingsprogrammet Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna (pdf, 38 sidor). Prioritering mellan projektansökningar sker utifrån hur väl projektet överensstämmer med dessa program. Det övergripande och långsiktiga målet för Dalastrategin är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. En kontakt ska alltid tas med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger innan ansökan skickas in. För kort beskrivning av beviljade projekt, se Projektbanken (extern länk)

Vem kan ansöka?

Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, regionförbund, regioner, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor. Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller enskilda företag.

Hur ansöker man?

Ansök om projektmedel via Min ansökan (extern länk) Ansökan ska undertecknas och intygas av behörig firmatecknare. För att logga in använder du e-legitimation eller skapar ett konto med lösenord. Obs! När du fyller i ansökan är det inte tillåtet att endast hänvisa till bifogad bilaga. Upptagna kostnader/kostnadsslag ska specificeras, bifogas därför som fil till ansökan.

När ansöker man?

En ansökan ska alltid föregås av en kontakt eller möte med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger.

Kostnadsslag

Kostnadsslagen följer ERUF Norra Mellansveriges kostnadsslag och instruktioner (extern länk) För medfinansiering i Interreg projekt hänvisas till deras kostnadsslag och anvisningar.

Dela:

Hade du nytta av informationen?