Regionala strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar om EU-medel. Partnerskapet består av förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige (extern länk)

Dela:

Hade du nytta av informationen?