Extra utlysning av medel i pågående ERUF-program

Har du idéer som kan leda till projekt inom kommande EU-programperiod eller vill du utveckla ditt pågående EU-projekt? Utlysningen är öppen fram till 30 november.

Nu planeras en extra utlysning av medel i pågående ERUF-program, vilken har blivit möjlig genom en valutakursväxling. Ansökningarna ska handla om förstudier med koppling till kommande programperiod 2021-2027 eller förstärka redan pågående regionalfondsprojekt i programområdet Norra Mellansverige. Programförslag och info om processen finns här: www.regiondalarna.se/eruf

På Tillväxtverkets webb kan du läsa mer om utlysningen: Sök finansiering för EU-projekt i Norra Mellansverige - Tillväxtverket.

Dela:

Hade du nytta av informationen?