Utlysning förstudiemedel: Klimatsmart och digital omställning

Nu finns det möjlighet att söka finansiering för förstudier inom klimatsmart och digital omställning. Ta chansen och bidra till en hållbar utveckling i Dalarna.

Inför kommande EU-programperiod kan aktörer i Dalarna ansöka om medel för att göra förstudier inom klimatsmart och digital omställning. Förstudierna ska vara förberedande för utvecklingsprojekt som bidrar till en hållbar utveckling i Dalarna och realisering av målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna”. Förstudierna ska ha en tydlig koppling mot näringslivets utvecklingsbehov.

Det går att söka maximalt 500 000 kronor, egen medfinansiering krävs med motsvarande 50%.

Beredningen sker löpande under hösten och beslut fattas under 2021. Skicka in din ansökan innan 30 november. 

Vem kan ansöka?
Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, regionförbund, regioner, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor.

Stöd lämnas inte till enskilda personer eller enskilda företag.

Hur går en ansökan till?
Har du en idé så kontaktar du någon av våra strateger eller projekthandläggare på regional utvecklingsförvaltning innan du skickar in en ansökan. Projektidén ska ligga i linje med Dalastrategin 2030 – tillsammans mot ett hållbart Dalarna.

Ansök om projektmedel via Min ansökan (extern länk).

Kontaktpersoner

Eva LundinStrateg innovation och forskning

Telefon: 076-696 46 17
E-post: eva.lundin@regiondalarna.se

Henrik NilssonProjektledare Energieffektiviseringsnätverket

Telefon: 023-77 70 97
E-post: henrik.nilsson@regiondalarna.se

Linnea AgnéStrateg kompetensförsörjning

Telefon: 070-302 49 24
E-post: linnea.agne@regiondalarna.se

Louise Modigs Strateg näringslivsutveckling & entreprenörskap

Telefon: 023-77 70 51
E-post: louise.modigs@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?