Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Sveriges nationella minoriteter

Buerie båeteme! Tervetuloa! Välkommen!

Region Dalarna är en samisk och finsk förvaltningsområde, vilket innebär ett särskilt skydd för enskilda att använda dessa språk vid sina muntliga och skriftliga kontakter med Region Dalarna. Därutöver har vi också ett ansvar gentemot alla fem nationella minoriteter att skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter; är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Samerna har också status som urfolk. De erkända minoritetsspråken är samiska (alla varianter), finska, meänkieli, jiddisch och romani (alla varianter). Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Samråd och inflytande

De nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör och så långt det är möjligt erbjudas samråd. Region Dalarna har regelbundna samrådsmöten med förvaltningskommunerna i länet, därutöver förs öppna medborgardialoger riktade till alla minoriteter för att dessa ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Regionen har inlett ett arbete för att utveckla arbetet med referensgrupper. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad eller har frågor eller synpunkter.

1177 Vårdguiden på minoritetsspråk

Översättningarna ger information om vård och hälsa tillgänglig på de nationella minoritetsspråken. De översatta texterna innehåller bland annat undersökningar inom screeningverksamheter, rättigheter för patienter, egenvård av barn och vårdens organisation.

Finska och samiska språkpaket för föräldrar

Region Dalarna lämnar tillsammans med biblioteken ut språkpaket med inspiration och råd på finska eller samiska till nyblivna föräldrar eller familjer med små barn som har anknytning till finska eller samiska. Materialet är kostnadsfritt.

Språkpaketen är ett upplysnings- och informationsmaterial till finska och samiska föräldrar för att inspirera till språkinlärning.

Du får presentkort till språkpaketet av personalen på BVC vid en av barnets kontroller. Därefter löser du in presentkortet på ditt bibliotek och får språkpaketet. Fråga gärna bibliotekspersonalen om övrig litteratur på finska eller samiska.

Nätverk för samisk hälsa

Region Dalarna deltar i projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa 2017-2019.

Mer information om projektet

Dela:

Hade du nytta av informationen?