Innovation i upphandlingsprocesser

Nyhet – 02 juli 2024, kl. 15:01

Välkommen till en heldagskonferens om hur offentliga affärer i Dalarna kan främja nytänkande, utveckling och innovation.

Datum 

10 september 8-15 på Högskolan Dalarna.

Program

08.00 Kaffe, macka och mingel

08.45 Inledning - Om vikten av regional utveckling och den offentliga affären som verktyg för att klara omställningen utifrån de utmaningar vi står inför.

09.00 Vad är Boost Dalarna och vad är Upphandlingsdialog Dalarna? - Varför gör vi detta tillsammans?

09.15 Vad är innovation? Ta ner innovation till vardagen.

09.25 Vad är gjort sedan tidigare inom UDD och i Dalarna.

09.45 Såhär lyckas Värmland - ett praktiskt exempel.

10.30 Om ”Innovationsuppropet” som uppmanar till att efterfråga innovation i de offentliga affärerna för att öka omställningstakten.

11.30 - 15.00 Lunch och grupparbete.

Under eftermiddagen kommer vi, i grupperarbeten, arbeta med hur vi på innovativa sätt i upphandlingsprocesser kan ta oss an olika samhällsutmaningar. I grupperna blandar vi upphandlare, beställare, leverantörer och akademi i syfte att utifrån valda utmaningar hitta innovativa lösningar. Tänk utifrån att alla börjar med ett blankt papper med de utmaningar vi ser, den lagstiftning vi har och möjliga leverantörer vi kan tänka oss. Hur kan vi då på ett innovativt sätt främja lösningar av t ex:

  • Mer lokalproducerad mat i den offentliga måltiden som en del av vår beredskap.
  • Klimatsmart byggande och boende som främjar återbruk.
  • Ökad lagning och cirkuläritet inom till exempel vitvaror.
  • Att många människor idag långvarigt står utanför arbetsmarknaden trots att vi har arbetskraftbrist.
  • Digitala utmaningar som det idag inte finns färdiga lösningar för.

Har du andra tankar om utmaningar som du skulle vilja diskutera under eftermiddagen så notera det ovan under rubriken ”För diskussion”. Om flera deltagare noterar samma tema kan det tas med i ett grupparbete.

Anmälan

Anmälan görs via Upphandlingscenters hemsida. Konferensen är kostnadsfri.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Upphandlingssdialog Dalarna tillsammans med projektet Boost Dalarna. Boost Dalarna är ett regionalt samverkansprojekt mellan Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Sustainable Steel Region, IUC Dalarna, Coompanion, Dalarna Science Park, Byggdialogen Dalarna, Visit Dalarna, Samarkand2015.

Helen Vogelmann

Helen VogelmannProjektledare Boost Dalarna

Telefon: 072-145 40 78
E-post: helen.vogelmann@regiondalarna.se

Tillbaka