Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

äldre par

Pensionärer

För att uppmärksamma frågor som rör äldre finns Pensionärsrådet. Här ska sakkunskap från pensionärsorganisationer tas tillvara och förmedlas till landstingets och kommunernas olika nämnder för att ge kunskap om äldres behov och synpunkter.

Landstingets Pensionärsråd (LPR) är en samverkans- och kontaktkanal mellan pensionärsorganisationer i länet, landstinget och Region Dalarna, i frågor som rör pensionärer. Pensionärsrådet är också remissinstans i frågor som rör äldre/ pensionärer.

Pensionärsrådet består av 12 ledamöter; tre förtroendevalda från landstinget, en från Region Dalarna och åtta representanter från pensionärsorganisationer i länet. Fem olika pensionärsorganisationer har representation i Pensionärsrådet.

Pensionärsrådet har landstingsrådet som ordförande och sammanträder minst fyra gånger per år.

Exempel på ärenden

  • hälso- och sjukvårdens organisation, arbetssätt och tillgänglighet
  • hjälpmedel
  • kommunikationer
  • budgetfrågor
  • prioriteringar

Dela:

Hade du nytta av informationen?