Regionalt utvecklingsuppdrag

Region Dalarna leder och samordnar länets gemensamma arbete mot ökad hållbar tillväxt och livskvalitet. Det handlar om att samordna och samverka med aktörer på lokal, regional och nationell nivå, bland kommuner, myndigheter, högskola och andra utbildningsanordnare, näringsliv och ideell sektor.

Det regionala utvecklingsuppdraget kommer från riksdag och regering och arbetet sker i dialog och samverkan med andra. Vi har ansvaret för att samordna utvecklingsarbetet för en hållbar regional tillväxt i länet och gör det genom att utgå från vår regionala utvecklingsstrategi.

Dela:

Hade du nytta av informationen?