Regionalt utvecklingsansvar

Regionalt utvecklingsansvar innebär att ta ansvar för tillväxt och positiv regional utveckling. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för människor att bo, leva, trivas och verka i regionen.

För att generera dessa förutsättningar behöver vi möjlighet till utbildning, arbeten och infrastruktur som binder ihop oss med övriga landet. Vi behöver också ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv att unga ser en ljus framtid i länet.

Arbetet med regional utveckling utgår från den nationella strategin "Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020" vars syfte är att nå målen inom regional tillväxtpolitik.

I regionens roll som ansvarig för regional utveckling ingår att:

  • företräda regionala intressen
  • samla aktörer och skapa samarbeten
  • prioritera genom långsiktig och strategisk planering
  • ta initiativ, leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet
  • besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
  • följa upp, utvärdera och återrapportera till regeringen
  • upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastrukturarbeta med länets kompetensförsörjning

Dela:

Hade du nytta av informationen?