Sunnanö med logo för Dalastrategin

Dalating

– en regional konferens för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Det är namnet på vår regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030, och det är också precis det som det allra första Dalatinget kommer att handla om. Från och med i år kommer en konferens för länets samlade arbete för ett hållbart Dalarna att årligen äga rum.

Den 6 april möts vi digitalt och samlar kraft tillsammans
Under förmiddagen handlar det om helhetsperspektiv, att skapa samsyn och att tillsammans analysera länets utveckling utifrån indikatorerna i Dalastrategin. Vi för en dialog kring vad vi behöver fokusera på, vad vi behöver utveckla samt blickar utanför länets gränser med en omvärldsanalys.  

Dag: 6 april 2022, förmiddag + eftermiddag
Plats: Digitalt

På programmet:

09.00 - Välkomna

 • Birgitta Sacrédeus (KD) – Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna
 • Björn Forsberg - Tf Länsråd, Länsstyrelsen Dalarna

09.20 - Dalarna påverkas av världen, men Dalarna kan också påverka världen

 • Cecilia Tengroth - Generalsekreterare Svenska FN-förbundet

09.50 - Dalarnas utveckling i siffror

 • Thomas Lassi – Strateg, Region Dalarna
 • Kadhim Sufyan – Chef enheten för Agenda 2030, Länsstyrelsen Dalarna
 • Johan Hallberg – Samhällsmedicinsk läkare, Region Dalarna

10.35 - En ny industri tar plats

 • Anders Thor - Senior manager external affairs, Northvolt

10.55 - Gällivare ställer om

 • Alexander Kult - Särskild samordnare, Gällivare kommun

11.15 - Panelsamtal: Omställning för ett hållbart Dalarna

 • Kadhim Sufyan – Chef enheten för Agenda 2030, Länsstyrelsen Dalarna
 • Åsa Granat - Kommundirektör, Borlänge kommun
 • Mia Eriksson - Platschef, SSAB Borlänge
 • Marcus Korsgren - Head of Environmental, Social and Governance, CTEK
 • Tony Sjödin – Chef kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna

12.00 - Lunch

13.00 - Seminarier del 1

 • Borlänge viable city; en del av Energiintelligent Dalarna.
 • Tillsammans för ett innovativt och hållbart Dalarna.
 • Var ska alla unga bo?

14.00 - Seminarier del 2

 • Mot en mer hållbar mobilitet – en framtidsspaning och om att hantera målkonflikter.
 • Slump eller strategi när Vansbro växer?
 • Unga, fritid och kultur.

15.00 - Panelsamtal: Mot Dalarna 2030 – så når vi våra gemensamma mål

 • Mursal Isa - Ordförande Kultur och bildningsnämnden, Region Dalarna
 • Patrik Kenger - Akademichef industri och samhälle, Högskolan Dalarna
 • Susanne Hedman Jensen – Kommundirektör, Smedjebackens kommun 
 • Sheyma Sheikhnur – Integrationskoordinator, RF-SISU Dalarna

15.30 - Tack för idag

 • Ulf Berg (M) - Regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna

Moderator för dagen är Christine Feuk – Sveriges kommuner och regioner.

Ett stort antal aktörer från olika sektorer och delar av Dalarna är delaktiga i genomförandet av de tematiska seminarierna. Dagen planeras i nära samverkan med Länsstyrelsen Dalarna.

 

Sista dag för anmälan till Dalating har passerat. Välkommen att delta på Dalating 2023!

Dela:

Hade du nytta av informationen?