Pågående regionala utvecklingsprojekt

Region Dalarna arbetar med ett flertal regionala utvecklingsprojekt inom ramen för Dalastrategin – Dalarna 2020.

I Dalastrategin – Dalarna 2020, det regionala utvecklingsprogrammet, är fyra områden prioriterade:

• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Innovativa miljöer och entreprenörskap
• Tillgänglighet och infrastruktur
• Livskvalitet och attraktionskraft

Pågående regionala utvecklingsprojekt

K.R.O.K Dalarna
Femina
Silver SME
Smart service i smarta byar - BID

Utöver dessa projekt är vi också medfinansiärer för ett antal utvecklingsprojekt. De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?