Pågående regionala utvecklingsprojekt

Region Dalarna arbetar med ett flertal regionala utvecklingsprojekt inom ramen för Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

I Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna, beskrivs hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Pågående regionala utvecklingsprojekt

K.R.O.K Dalarna
Femina
Silver SME
Smart service i smarta byar - BID

Utöver dessa projekt är vi också medfinansiärer för ett antal utvecklingsprojekt. De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?