Smart service i smarta byar – BID

Projektet arbetar för samverkan för hållbar service på landsbygden och ska tillämpa BID-metoden på tre orter - Svärdsjö, Grängesberg och Sollerön för att testa, följa och analysera om och hur BID är en framkomlig metod för utveckling av lokala servicelösningar.

Vad är BID?

BID står för Business Improvement District och är en strukturerad samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom ett geografiskt eller tematiskt avgränsat område för att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv.

Planerar utifrån lokala förhållanden

Arbetet med BID drivs av en BID-manager som tillsammans med näringsliv, organisationer, politiker och tjänstemän tar fram kunskap om lokala förhållanden (nulägesanalys). Därefter utarbetar de lokala aktörerna tillsammans en affärsplan för att kunna förverkliga sina utvecklingsidéer. Genom samfinansiering mellan offentlig och privat och i det här sammanhanget även ideell sektor, skapas ekonomiska möjligheter för genomförandet.

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Region Dalarna och kommunerna Mora, Ludvika och Falun. Projektet genomförs i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna.

Målet med projektet är ökad tillgänglighet till kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror drivmedel, post/paket och betaltjänster.

Utvecklar servicen på landsbygden  

Utmaningen för Svärdsjö är att utveckla den service som finns för att kunna konkurrera med utbudet i Falun. Utmaningen för Grängesberg är att anpassa servicen till det sjunkande underlaget, skapa framtidstro och göra den kommersiella servicen mer tillgänglig. Utmaningen för Sollerön är att utveckla service som saknas, att stärka socknens attraktivitet, främst Sollerö centrum, samt att etablera ett närmare samarbete mellan bygdens föreningar, företag och kommunen och på så sätt förmå genomföra angelägna investeringar.

Dela:

Hade du nytta av informationen?