Vad är viktigast för Dalarnas fortsatta utveckling?

Fram till den 29 januari går det att tycka till om remissutgåvan av ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu är ute på remiss förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020.

Dalarnas kommuner, ett antal statliga myndigheter och organisationer har formellt mottagit remissutgåvan, men alla som vill kan svara på remissen. Det gäller såväl organisationer som privatpersoner.

Information om hur förslaget har tagits fram finns på www.regiondalarna.se/dalastrategin.  

Remissutgåvan och alla handlingar hittar du längst ned på sidan.

 

Så här svarar man

Ta upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras eller tas bort. Skriv gärna kortfattat.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2)

Alla svar kommer att diarieföras. Samtidigt som svaren skickas in får du också dessa skickade till din e-post.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Linnéa Hassis, strateg regional utvecklingsförvaltning, linnea.hassis@regiondalarna.se, 023-77 70 04.

Genom att skicka in svar via formuläret eller via mail kommer dina personuppgifter behandlas av Region Dalarna. Läs mer om personuppgiftsbehandlingen på regionens sida Så hanterar vi dina personuppgifter.

Jag svarar som:

Dela:

Hade du nytta av informationen?