Understrategier för Dalastrategin

På den här sidan hittar du aktuella understrategier och kunskapsunderlag till Dalastrategin.

Energi, klimat och miljö

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 - Regional energi- och klimatstrategi 2019 (pdf, 34 sidor)

EU och internationellt

Region Dalarna i Världen – en agenda för internationalisering (pdf, 17 sidor)

Infrastruktur

Länsplan - Regional transportinfrastruktur för Dalarna 2018–2029 (pdf, 51 sidor)

Regional systemanalys Dalarna – underlag för transportinfrastrukturplanering (pdf, 86 sidor)

Regional bredbandsstrategi 2025 (pdf, 25 sidor)

Integration

Vägen in (pdf, 11 sidor)

Kunskapsundelag: Nulägesbeskrivning av integrationen i Dalarna, ett regionalt perspektiv. Integrationsanalys för Dalarna (pdf, 40 sidor)

Kompetensförsörjning

Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning 2018-2019 (pdf, 4 sidor)

Livsmedel

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030 (pdf, 9 sidor)

Näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovation

Mobilisera för tillväxt – en agenda för stärkt entreprenörskap (pdf, 10 sidor)

Handlingsplan för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och socialt företagande i Dalarna 2018-2020 (pdf, 18 sidor)

Mobilisera för tillväxt - innovationsarbete och smart specialisering i Dalarna (pdf, 32 sidor)

Mobilisera för tillväxt – agenda för smart specialisering i Dalarna (pdf, 7 sidor)

Dalarnas kunskapsprofil - en bas för innovation och utveckling (pdf, 2 sidor)

Kunskapsundelag: Norra Mellansverige i industriell omvandling (pdf, 6 sidor)

Ungdomsstrategiskt arbete

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion (pdf, 18 sidor)

Kunskapsundelag: Ungdomsenkäten Lupp - regional rapport (pdf, 54 sidor)

Regionala serviceprogram

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 (pdf, 26 sidor)

Kunskapsunderlag: Service i Dalarna, analysunderlag (pdf, 47 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?