Energi

Vi arbetar för en hållbar energianvändning i regionen. Ett arbete där vi hjälper företag, organisationer och privatpersoner att energieffektivisera, välja förnybar energi och hitta klimatsmarta lösningar.

Regionens energiarbete utåt är samlat på Energikontor Dalarna. Regionen var hösten 2019 tillsammans med flera stora aktörer med och antog Dalarnas Energi- och klimatstrategi. Verksamheten har finansiering för tre projekt från Energimyndigheten varav två har syfte att främja energieffektivisering i små- och medelstora företag. De tre projekten är:

Regional utvecklingsledare

Regionala utvecklingsledaren (RUL) arbetar med att samordna, coacha och utveckla länets energi- och klimatrådgivare (EKR). Det kan vara att anordna utbildningar, arrangera möten med rådgivare, fördela information till/från Energimyndigheten och samordna aktiviteter och kommunikationsinsatser. Energi- och klimatrådgivarna erbjuder oberoende rådgivning utan kostnad till privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag. De ger råd om byggnader, transporter och klimatfrågor och finns i alla länets kommuner.

Regionala noder

Regionala noder är ett nationellt samverkansprojekt mellan Sveriges 15 energikontor och Energimyndigheten som pågår till 2020. I projektet arbetar vi med att kostnadsfritt stödja små och mellanstora företag arbeta långsiktigt med energifrågor. Ett systematiskt och strukturerat energiarbete över tid gör att företag sparar pengar, energi och minskar belastningen på miljön.

EnergiEffektiviseringsNätverk (EEnet)

Det regionala nätverket EEnet vänder sig till lite större små och medelstora företag. Gruppen består av företag med energianvändning över 1 000 MWh/år. Genom nätverket kan företag utbyta erfarenheter och få hjälp och stöd med att sänka sin energianvändning. Som del i nätverket får företagen 150 timmars rådgivning av en upphandlad konsult. Målet är att företagen ska nå ett långsiktigt systematiskt och strukturerat energiarbete.

Dela:

Hade du nytta av informationen?