Teckning

Vägen till bostad

Bristen på bostäder är ett växande problem i flera av länets kommuner.

Det finns en obalans vad gäller tillgång på bostäder, arbete och tillgång till lämpliga transportmöjligheter. Att få en bostad och att kunna skapa sig ett hem är ett första avgörande steg på vägen in. När det gäller tillgången på bostäder för nyanlända är den beroende av bostadsmarknaden i stort men också till stor del av möjligheterna att skapa rimliga planeringsförutsättningar för kommunerna i deras mottagande. En möjlighet ligger i att genom en tidig dialog mellan berörda myndigheter finna former för en strategisk placering av asylboenden. Detta förutsätter ett tidigt integrationsperspektiv och att myndigheterna i samverkan kan skapa fungerande flöden från asylboenden till en permanent bostad.

Vi behöver samverka kring att:

Skapa goda planeringsförutsättningar          

Det behövs tidiga kontakter samt långsiktiga hyresavtal och samverkansavtal mellan Migrationsverket och kommunerna. I samverkan behöver vi utveckla mottagandet i asylboenden och verka för tidiga insatser för integration och arbetsplatspraktik. Transport- och kollektivtrafiklösningar mellan bostad och arbete, praktik och skola behöver också utvecklas. Vi behöver stärka beredskapen när det gäller bostadsbehovet. Det gör vi genom att kartlägga och uppmärksamma situationen i dialog med kommunerna. Vi behöver aktuella och lokala analyser för bostadsmarknad, arbetsmarknad och demografi.

Dela:

Hade du nytta av informationen?