Teckning

Vägen till social sammanhållning och delaktighet

Dalarna har i alla tider påverkats av mångfald och kulturella influenser från omvärlden.

Det har lett till utveckling och förändring i vår region. Att ta del av varandras kulturer är berikande. I Dalarnas regionala kulturplan står att vi ska främja kulturmöten mellan människor samt skapa en positiv utveckling för gemenskap, tolerans och öppenhet. Vi har ett gemensamt ansvar för att Dalarna ska vara, som det står i Dalastrategin, en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans.

Därför vill vi samverka för:

Ett inkluderande kultur- och föreningsliv

Ett samarbete med den ideella sektorn möjliggör initiativ för en aktiv och meningsfull fritid och för naturliga och gemensamma mötesplatser. Vi behöver se kultur som ett kitt som svetsar samman människor med olika bakgrund och som utvecklar språk och identitet. Vi behöver gå nya publikgrupper tillmötes och skapa fler och olika mötesplatser för ett socialt och kulturellt utbyte mellan människor med olika bakgrund.

En inkluderande folkbildning

Studieförbund och folkhögskolor behöver erbjuda kurser och utbildningar i språk, kultur, samhälle och arbetsliv som öppnar en väg till delaktighet och inflytande i samhället. Vi behöver också få till en utökad samverkan mellan kommuner, arbetsförmedling, försäkringskassa, studieförbund, folkhögskolor och vuxenutbildning där individuella och anpassade insatser kan erbjudas.

Att förebygga och motverka diskriminering och främlingsfientlighet

I det offentliga rummet, på arbetsplatser och i skolor behöver vi bedriva ett strukturerat och kontinuerligt arbete för att förebygga och motverka rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan vi främja respekten för mänskliga rättigheter och demokrati och påverka attityder för att skapa ett öppet och fördomsfritt Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?