Stöd till drabbade företag

Tillhör ditt företag eller din organisation de som drabbas hårt ekonomiskt till följd av coronaviruset?

Här samlar vi information om hur du som företagare kan få hjälp i en ekonomisk utsatt situation. Du kan också kontakta din bank för att ta reda på vilka möjligheter som finns för just ditt företag eller din organisation.

Region Dalarna arbetar nu för att förstärka stöd till ekonomiskt drabbade företag och organisationer i Dalarna. Vi kommer här att informera löpande hur detta stöd kommer att kunna erbjudas. I väntan på att det blir klart hänvisar vi till Verksamt och Almi som samlar mer information till dig som företagare som är viktig att känna till. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?