Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Ungdomsstrategiskt arbete

Vi arbetar för att göra Dalarna till landets bästa region för unga där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet.

Dalarna behöver ungas drivkraft och kompetens. Ungas idéer och förmåga att se samhället med nya ögon är nödvändiga för en dynamisk region. Unga är viktiga här och nu. Unga är en tillväxtfaktor. För att Dalarna ska fortsätta att utvecklas behöver vi få fler unga att stanna kvar i regionen och fler unga behöver flytta hit eller flytta tillbaka. Vår utgångspunkt är att chanserna för det ökar om vi är en bra region för unga.

Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull, de ska känna sig sedda och kan påverka regionens utveckling och sina egna liv kopplat till demokrati, inflytande, kompetensförsörjning och möjligheter att hitta jobb.

Vårt arbete med och för unga kallas Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion. En del i arbetet är att genomföra ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i länets kommuner var tredje år. Syftet är att ta reda på hur unga upplever sin livssituation och utifrån resultatet kunna ta beslut och göra förändringar som unga efterfrågar.

Plus

Är du samarbetspartner eller nyfiken på att veta mer?

Mer om vårt arbete för ungdomar

Dela:

Hade du nytta av informationen?