Lärprojekt 2024/2025

Man och kvinna som fikar på ett café

Stora etableringar och expansion

Det pågår många spännande företagsetableringar och expansionsprojekt i Dalarna. Men hur hanterar vi de många utmaningar som etableringarna innebär för kommunerna, samtidigt som vi skapar hållbara livsmiljöer omkring de pågående satsningarna?

 

/dalalab/larprojekt/hallbara-samhallen/
 Publik som lyssnar på föredragshållare

Styrning och uppföljning av hållbar utveckling

Kommuners och regioners arbete med hållbarhet är helt centralt för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Men hur ser vi resultat i arbetet? Hur följer vi upp de insatser som sker i Dalarna och hur ser vi om vi närmar oss  lokala, regionala, nationella och globala hållbarhetsmål?

/dalalab/larprojekt/uppfoljning-av-hallbar-utveckling/

Sagt om Dalalab

"Bra sätt att förstå länet"

"Otroligt lärorikt"

"Det bästa är utbytet med varandra"

Tidigare lärprojekt

Barn som äter macka i sin mammas knä

Styra och leda för jämlika livsvillkor

Ojämlika livsvillkor och relativ fattigdom är stora utmaningar för Dalarna där kraftsamling behövs, både regionalt och lokalt. I detta lärprojekt fokuserade vi på vad som krävs för att styra och leda för jämlika livsvillkor.

/dalalab/larprojekt/styra-och-leda-for-jamlika-livsvillkor/
Husbygge

Strategisk översiktsplanering

Hur samhällen planeras är centralt för att nå ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Men många perspektiv ska beaktas och planeringen sker på
flera nivåer i olika processer. Därför var fokus på detta lärprojekt strategisk översiktsplanering för hållbar lokal och regional utveckling.

/dalalab/larprojekt/hallbarhet/

Om Dalalab

Dalalab är ett forum för kommunala och regionala tjänstepersoner i Dalarna som vill lära av varandra, samverka och underlätta gemensamma initiativ. Arbetet ska bidra till ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.