Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Hälsa och vård

Vi ansvarar för att du som bor eller tillfälligt vistas i Dalarna ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor.

Vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Behöver du vård besök i första hand 1177 Vårdguiden på webben. Du kan också ringa 1177 eller din vårdcentral. Vid akuta brådskande sjukdomsfall där du behöver omedelbar hjälp ska du alltid ringa 112.

E-tjänster inom vård och hälsa

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du bland annat boka tid, läsa din journal, förnya recept och hantera dina läkarintyg.

Logga in på 1177.se
Hitta vård

På 1177 Vårdguidens webbplats hittar du kontaktuppgifter till den vård som erbjuds i Dalarna.

Kontakta vården
Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med.

Lämna synpunkter

Dela:

Hade du nytta av informationen?