Evenemang

RD i media

Svensk-norskt projekt för att lyfta bioekonomin


Vädjar till regeringen om att staten ska betala notan för det planerade vägbygget.


Projekt i Dalarna får dela på EU-pengar – totalt över 88 miljoner kronor


Region Dalarna ser positivt på projektet Almedalarna


Hårt internt arbete pågår för att lotsa Dalarna in i den nya planerade länsregionen