Region Dalarna

Kalender

5/11 - Direktionen, sammanträde. Budgetmöte
6/11 - Skrivarstuga, så skriver du en projektansökan
26/11 - Slutkonferens, förstudierna "Tillväxt för alla" och "Dalarna - implementering, integration"
3/12 - Arbetsutskottet, sammanträde
17/12 - Direktionen, sammanträde
8/1 - Direktionen, konstituerande sammanträde
28/1 - Arbetsutskottet, sammanträde