Region Dalarna

Kalender

18-22/5 Besök från Kina, ungdomssamarbetet Youth VIP
19-21/5 Besök från Kina, styrgruppen samarbetet Dalarna-Hubei
1/6 Besök från Kina, Hubeis provinsregering
3/6 Arbetutskottet
17/6 Direktionen