Här hittar du kontaktuppgifter till Region Dalarnas medarbetare. Kontakterna är sorterade efter verksamhet för att göra det enklare att hitta rätt person. I de fall det är oklart vilken enhet en verksamhet tillhör finns enheten angiven inom parentes.

Region Dalarna
Myntgatan 2, 791 51 Falun 
Telefon, växel:
023-77 70 00
Fax:
023-77 70 01
E-post:
info@regiondalarna.se
Organisationsnummer:
222000-1446

Namn Titel Telefon E-post

AV-Media

Ann-Sofie Olsson Enhetssamordnare 023-77 70 73 Skicka mail

Åsa Karlsson Medieinformatör 023-77 70 72 Skicka mail

Ulrika Rosén Medieinformatör 023-77 70 74 Skicka mail

Ekonomi

Pär Jonsson Enhetschef 023-77 70 60 Skicka mail

Monika Borbos Kund- och leverantörsreskontra 023-77 70 44 Skicka mail

Helena Dahlin Ekonomiansvarig 023-77 70 52 Skicka mail

Johanna Falk-Gustavsson Projektekonom 023-77 70 05 Skicka mail

Alex Hradsky Projektekonom 023-77 70 18 Skicka mail

Helena Kock Projektekonom 023-77 70 14 Skicka mail

Yiqi Yang Projektekonom 023-77 70 36 Skicka mail

Elevantagningen

Titti Eklund Enhetssamordnare 023-77 70 31 Skicka mail

Maria Back Handläggare 023-77 70 29 Skicka mail

Elin Bae Handläggare 023-77 70 33 Skicka mail

Åza Karlsson Mainell Handläggare 023-77 70 29 Skicka mail

Mari Larsson Handläggare 023-77 70 34 Skicka mail

Linda Brambeck Handläggare 023-77 70 32 Skicka mail

Energikontoret (samhällsbyggnadsenheten)

Mattias Ahlstedt Regional utvecklingsledare 023-77 70 23 Skicka mail

Anette Edsvik 023-77 70 38 Skicka mail

Henrik Nilsson Projektledare Regionala noder, Energikartläggningsstöd 023-777097 Skicka mail

Färdtjänsten

Färdtjänsten Dalarna Landstinget Dalarna/Dalatrafik är ny huvudman för Färdtjänsten Dalarna 0243-31 81 60 Skicka mail

Hälsa och välfärd

Helena Hanno Enochsson Enhetssamordnare 023-77 70 69 Skicka mail

Lisa Ask Utvecklingsledare, vuxenspsykiatri 023-77 70 80 Skicka mail

Maria Ekelöf Utvecklingsledare, personer med funktionsnedsättning 023-77 70 58 Skicka mail

Sten Eriksson Utvecklingsledare, missbruks- och beroendevården 023-77 70 55 Skicka mail

Katarina Johansson Utvecklingsledare, äldre 023-77 70 57 Skicka mail

Britta Johnsson (Tjänstledig t om mars 2019) Utvecklingsledare, barn - och ungdom 023-77 70 77 Skicka mail

Marit Raninen Lundin Utvecklingsledare, äldre 023-77 70 59 Skicka mail

Lena Berggren Utvecklingsledare barn - och ungdom 023- 77 70 77 Skicka mail

Infrastruktur (samhällsbyggnadsenheten)

Kent Söderlund Strateg 023-77 70 65 Skicka mail

Kansli

Elsmari Julin Regionchef 023-77 70 90, 070-523 72 57 Skicka mail

Pär Jonsson HR-ansvarig 023-77 70 60 Skicka mail

Magnus Höög Chefsjurist 023-77 70 54 Skicka mail

Håkan Jansson 023-77 70 13 Skicka mail

Ann-Marie Källgren Personaladministratör 023-77 70 16 Skicka mail

Bengt Löfgren Vaktmästare 023-77 70 99 Skicka mail

Margit Varga Receptionist, registrator 023-77 70 15 Skicka mail

Kommunikation

Pär Jonsson Enhetschef 023-77 70 60 Skicka mail

Helena Hassel Strateg 023-77 70 06 Skicka mail

Anna Ahlin Kommunikatör 023-77 70 11 Skicka mail

Maria Östh Kommunikatör 023-77 70 66 Skicka mail

Kompetensförsörjning (tillväxtenheten)

Conny Danielsson Strateg 023-77 70 35 Skicka mail

Miljötinget

Anna Sjögren Projektledare Miljötinget 023-77 70 20 Skicka mail

Plugga klart (tillväxtenheten)

Karin Funcke Projektledare Plugga Klart 2 023-77 70 75 Skicka mail

Annelie Månsson Delprojektledare 023- 77 70 07 Skicka mail

Projektfinansiering

Eric Boo Enhetschef 023-77 70 64 Skicka mail

Susanne Andersson Jaako Handläggare 023-77 70 10 Skicka mail

Joel Norrgo Handläggare 023-77 70 67 Skicka mail

Carina Terneborg Handläggare 023-77 70 89 Skicka mail

Regionbildning

Göran Carlsson Projektledare 023-77 70 88 Skicka mail

Samhällsbyggnadsenheten

Amelie Sahlin Enhetschef 023-77 70 08 Skicka mail

Peter Möller Samhällsanalytiker 023-77 70 47 Skicka mail

Pablo Vilches Integrationsstrateg 023-77 70 85 Skicka mail

Åsa Norrman Integrationssamordnare Skicka mail

Tillväxtenheten

Hans Pontusson Enhetschef 023-77 70 56 Skicka mail

Monika Jönsson Strateg näringsliv 023-77 70 96 Skicka mail

Elin Norrgård Projektledare Jämställd Regional Tillväxt 023-77 70 25 Skicka mail

Åsa Ängsback Internationell strateg 023-77 70 53 Skicka mail

Unga till arbete (tillväxtenheten)

Elin Haag Utbildare 023-77 70 87 Skicka mail

Mikael Källman Projektledare 023-77 70 79 Skicka mail

Ung i Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion (samhällsbyggnadsenheten)

Johanna Tangnäs Ungdomsstrateg 023-77 70 03 Skicka mail

Christina Nordmark Ungdomsstrateg 50% 0250-55 22 24 Skicka mail