Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare på Region Dalarna. Vi har sorterat kontakterna så verksamhetsnära som möjligt för att göra det enkelt att hitta rätt person. I de fall det är oklart vilken enhet en verksamhet tillhör finns enheten angiven inom parentes.

Är du journalist och har frågor, kontakta pressansvarig Lars I Eriksson, 023-77 70 68.

Region Dalarna
Myntgatan 2, 791 51 Falun
Telefon, växel:
023-77 70 00
Fax:
023-77 70 01
E-post:
info@regiondalarna.se
Organisationsnummer:
222000-1446

 

Namn Titel Telefon E-post

AV-Media

Ann-Sofie Olsson Enhetssamordnare 023-77 70 73 Skicka mail

Åsa Karlsson Medieinformatör 023-77 70 72 Skicka mail

Kerstin Mohlin Medieinformatör 023-77 70 76 Skicka mail

Ulrika Rosén Medieinformatör 023-77 70 74 Skicka mail

Besöksnäring (tillväxtenheten)

Elisabet Asp Christiansson Internationell säljare 023-77 70 25 Skicka mail

Cecilia Jansson Projektkommunikatör 023-77 70 93 Skicka mail

Lotta Magnusson Strateg 023-77 70 63 Skicka mail

Ekonomi

Sara Tigerström Monfelt Enhetschef 023-77 70 48 Skicka mail

Monika Borbos Kund- och leverantörsreskontra 023-77 70 44 Skicka mail

Helena Dahlin Ekonomiansvarig 023-77 70 52 Skicka mail

Johanna Falk-Gustavsson Projektekonom 023-77 70 05 Skicka mail

Petra Karlsson Redovisningsekonom 023-77 70 86 Skicka mail

Helena Kock Projektekonom 023-77 70 14 Skicka mail

Elevantagningen

Titti Eklund Enhetssamordnare 023-77 70 31 Skicka mail

Maria Back Handläggare 023-77 70 32 Skicka mail

Elin Bae Handläggare 023-77 70 33 Skicka mail

Mari Larsson Handläggare 023-77 70 34 Skicka mail

Energikontoret (samhällsbyggnadsenheten)

Mattias Ahlstedt Projektledare, energikartläggningsstödet 023-77 70 23 Skicka mail

Lisa Fredriksson Delprojektledare, Green Drive Region 023-77 70 38 Skicka mail

Anna Lindström Strateg 023-77 70 19 Skicka mail

Färdtjänsten

Amelie Sahlin Enhetschef 023-77 70 08 Skicka mail

Anna Jensen Enhetssamordnare 023-77 70 40 Skicka mail

Lars Bergfeldt Handläggare 023-77 70 40 Skicka mail

Emelie Eriksson Handläggare 023-77 70 40 Skicka mail

Sara Hultquist Handläggare 023-77 70 40 Skicka mail

Lillemor Montén Administratör 023-77 70 40 Skicka mail

Linda Permats Handläggare 023-77 70 40 Skicka mail

Magnus Solum Handläggare 023-77 70 40 Skicka mail

Infrastruktur (samhällsbyggnadsenheten)

Ulf Backeus Projektledare Cykelleder i Dalarna 023-77 70 18 Skicka mail

Lars Nord Samhällsplanerare 023-77 70 49 Skicka mail

Kent Söderlund Strateg 023-77 70 65 Skicka mail

Kansli

Sara Tigerström Monfelt Enhetschef HR 023-77 70 48 Skicka mail

Lars I Eriksson IT-samordnare 023-77 70 68 Skicka mail

Lennart Färje Utredare 023-77 70 62 Skicka mail

Magnus Höög Chefsjurist 023-77 70 54 Skicka mail

Ann-Marie Källgren Personaladministratör 023-77 70 16 Skicka mail

Carin Lilliehöök Samordnare direktionen 023-77 70 81 Skicka mail

Bengt Löfgren Vaktmästare 023-77 70 99 Skicka mail

Margit Varga Receptionist, registrator 023-77 70 15 Skicka mail

Kollektivtrafik (samhällsbyggnadsenheten)

Erik Ferneborg Samhällsplanerare 023-77 70 20 Skicka mail

Håkan Jansson Strateg 023-77 70 13 Skicka mail

Kommunikation

Sara Tigerström Monfelt Enhetschef 023-77 70 48 Skicka mail

Anna Ahlin Kommunikatör 023-77 70 11 Skicka mail

Jenny Eldh Strateg 023-77 70 97 Skicka mail

Lars I Eriksson Webbredaktör 023-77 70 68 Skicka mail

Helena Hassel Strateg 023-77 70 06 Skicka mail

Kompetensförsörjning (tillväxtenheten)

Conny Danielsson Strateg 023-77 70 35 Skicka mail

Dan Gustafsson Samordnare 023-77 70 12 Skicka mail

Miljötinget

Micaela Nordin Projektledare 073-077 75 52 Skicka mail

Plugga klart (tillväxtenheten)

Evelina Bark-Nordin Projektledare 023-77 70 84 Skicka mail

Göran Ehn Projektledare 023-77 70 82 Skicka mail

Karin Funcke Delprojektledare 023-77 70 75 Skicka mail

Pablo Vilches Projektmedarbetare 023-77 70 85 Skicka mail

Projektfinansiering

Eric Boo Enhetschef 023-77 70 64 Skicka mail

Susanne Andersson Jaako Handläggare 023-77 70 10 Skicka mail

Joel Norrgo Handläggare 023-77 70 67 Skicka mail

Carina Terneborg Handläggare 023-77 70 89 Skicka mail

Regionbildning

Göran Carlsson Projektledare 023-77 70 88 Skicka mail

Samhällsbyggnadsenheten

Amelie Sahlin Enhetschef 023-77 70 08 Skicka mail

Helena Hanno Enochsson Projektledare samhällsbyggnad 023-77 70 69 Skicka mail

Peter Möller Samhällsanalytiker 023-77 70 47 Skicka mail

Pablo Vilches Integrationsstrateg 023-77 70 85 Skicka mail

Tillväxtenheten

Hans Pontusson Enhetschef 023-77 70 56 Skicka mail

David Paulsson Projektledare Smart specialisering 023-77 70 83 Skicka mail

Monika Jönsson Strateg näringsliv 023-77 70 96 Skicka mail

Carin Lilliehöök Projektledare Gränskommittén 023-77 70 81 Skicka mail

Åsa Ängsback Internationell strateg 023-77 70 53 Skicka mail

Unga till arbete (tillväxtenheten)

Elin Haag Utbildare 023-77 70 87 Skicka mail

Mikael Källman Projektledare 023-77 70 79 Skicka mail

Terese Nyström Samordnare 023-77 70 21 Skicka mail

Ung i Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion (samhällsbyggnadsenheten)

Elin Norrgård (föräldraledig) Ungdomsstrateg 023-77 70 03 Skicka mail

Jing Qiu Projektledare, ungas delaktighet och inflytande. Handläggare Pengaakuten 023-77 70 09 Skicka mail

Johanna Tangnäs Ungdomsstrateg 023-77 70 03 Skicka mail

Maria Östh Kommunikatör 023-77 70 66 Skicka mail

Utveckling, hälsa och välfärd

Helena Hanno Enochsson Enhetssamordnare 023-77 70 69 Skicka mail

Lisa Ask Utvecklingsledare, vuxenspsykiatri 023-77 70 80 Skicka mail

Maria Ekelöf Utvecklingsledare, personer med funktionsnedsättning 023-77 70 58 Skicka mail

Sten Eriksson Utvecklingsledare, missbruks- och beroendevården 023-77 70 55 Skicka mail

Åsa Holen Projektledare ICF 0248-706 10 Skicka mail

Katarina Johansson Utvecklingsledare, äldre 023-77 70 57 Skicka mail

Britta Johnsson Utvecklingsledare, barn och ungdom 023-77 70 77 Skicka mail

Marit Raninen Lundin Utvecklingsledare, äldre 023-77 70 59 Skicka mail