AT i Falun - Region Dalarna söker våra framtida specialister

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Falun och Falu lasarett har båda sitt ursprung vid Falu koppargruva. En sjukstuga för akut sjuka och skadade med 12 platser inrättades vid gruvan redan 1695. Vid den tiden var Falun rikets andra stad.

Falu lasarett är Dalarnas länssjukhus med ett upptagningsområde på ca 280 000 personer och har idag en central uppgift i Dalarnas specialistsjukvård. Lasarettet har ett gott utbildningsklimat, flera olika kliniker med stort patientunderlag och en väl utvecklad och differentierad kompetens vad gäller både diagnostik och behandling. Jourtjänstgöring under sjukhusåret sker tillsammans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd. 2-3 veckor av det internmedicinska blocket är förlagd till medicinkliniken vid Ludvika lasarett. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Falun, Borlänge eller Ludvika. Primärvård genomförs i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.

Arbetsuppgifter

Det är nu dags att ansöka om AT med tillträde i mitten av augusti och i mitten av november 2024

Vårt upplägg:

  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter, Falu lasarett, varav 2-3 veckor vid medicinkliniken i Ludvika
  • 6 mån opererande specialiteter, Falu lasarett
  • 3 mån psykiatri. Slutenvårdspsykiatri i den länsgemensamma slutenvårdskliniken Falun och Säter. Öppenvårdspsykiatri i Falun eller i Ludvika.
  • 6 mån allmänmedicin görs i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med hög social kompetens och gott omdöme. Du är lätt att samarbeta med samtidigt som du har en god förmåga till ledarskap. Du är mogen, motiverad och har god självinsikt. Du har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att framgångsrikt utföra arbetet som AT-läkare.

Vi söker våra framtida specialister och ser gärna att du har ett intresse av ett mer långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheterna tillsammans med oss i mellersta Dalarna och Västerbergslagen.

Formell kompetens:

Du skall vid allmäntjänstgöringens början ha svensk läkarexamen och kunna uppvisa tillhörande examensbevis alternativt Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket.

Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.

Prioriterad merit:

  • Personlig lämplighet

Övriga meriter:

  • Tidigare yrkeserfarenhet
  • Andra relevanta utbildningar
  • Genuint intresse för långsiktigt samarbete

Ansökan

I din ansökan vill vi att du har följande dokument bifogade:

- Personligt brev - vi lägger stort vikt vid ditt personliga brev och din motivering till att vilja arbeta just i Falun/Västerbergslagen

- CV

- Socialstyrelsens beslut om allmäntjänstgöring (om du läst utomlands)

- Intyg på godkänd författningskurs (om detta så krävs av Socialstyrelsen)

- Intyg och/eller rekommendationsbrev på tidigare vårdrelaterade arbeten

- Kontaktuppgifter till minst två aktuella referenser från vårdrelaterade arbeten som du arbetat nära.

Du behöver inte skicka in ditt examensbevis som bilaga till din ansökan, men du ska kunna uppvisa detta om du går vidare i rekryteringsprocessen.

Se till att skicka in en komplett ansökan då vi inte kan ta emot kompletteringar via mail. Då vi läser löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan i god tid.

OBSERVERA att utdrag ut belastningsregistret - "Arbete med barn i annans verksamhet än skola och barnomsorg" - skall uppvisas vid intervjutillfället. Du måste själv begära ut utdraget hos polisen.se.

Då din tjänstgöring innebär pendling skall du kunna uppvisa att du innehar körkort för manuell växellåda.

Digitala anställningsintervjuer kommer att hållas 7--8 och 11--13 mars.