Vaccination mot covid-19

Fortsätt vaccinera dig för din och andras skull

Fler erbjuds en fjärde dos. Region Dalarna erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 för personer från 65 år. Boka tid eller besök oss när vi har drop in.

Boka tid på 1177
Så söker du vård

Så söker du vård

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 på webben för att få råd om vård och hitta kontaktuppgifter till vården.

1177.se

Hälso- och sjukvård för flyktingar från Ukraina

Kommer du i kontakt med personer från Ukraina? Då kan det vara bra att känna till att flyktingar från Ukraina har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande.

 

Läs mer om vad som gäller

27 juni 2022

Satsning på ambulanssjuksköterskorna

Pressmeddelande

Region Dalarna underlättar kompetensutveckling inom Ambulanssjukvården Dalarna och höjer sommarersättningen för ambulanssjuksköterskor.

21 juni 2022

Fredrik Rücker är Region Dalarnas nya smittskyddsläkare

Pressmeddelande

Fredrik Rücker har utsetts till smittskyddsläkare i Region Dalarna. ”Dalfolket har gjort ett jättejobb under pandemin genom att följa råd och rekommendationer. Jag hoppas på fortsatt bra kontakt med folk i Dalarna gällande smittskyddsfrågor”, säger han.

20 juni 2022

Många felaktiga ansökningar om ersättning för sjukresa med egen bil

Pressmeddelande

Kollektivtrafiksförvaltningens sjukreseadministration får just nu hantera många ansökningar från resenärer som inte är berättigade till ersättning: "Vi vill verkligen uppmärksamma medborgarna på att de tillfälliga reglerna som gällt under pandemin har upphört att gälla," säger Ellinor Holmberg, chef för färdtjänstenheten och sjukreseadministrationen, Dalatrafik.

17 juni 2022

Nu ska Dalarna locka fler utländska investerare

Pressmeddelande

20 - 21 juni pågår investeringskonferensen Join Sweden Summit 2022 med syfte att locka utländska investerare att satsa på Sverige. På konferensen deltar Invest in Dalarna Agency som arbetar med att stärka det regionala näringslivet och Dalarnas attraktionskraft samt öka tillväxten i små och medelstora företag.

16 juni 2022

Beslut om God och nära vård för dalfolket

Pressmeddelande

Den 14 juni tog regionfullmäktig beslut om att anta en länsgemensamma strategi om God och nära vård, samma politiska beslut väntas nu tas i länets 15 kommuner: "Det här är ett viktigt steg mot en närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård för alla i Dalarna," säger Sofia Jarl (C) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.