Foto: Buss på landsväg

Ta del av den långsiktiga planen för kollektivtrafiken i Dalarna

Är du nyfiken på hur kollektivtrafiken ska utvecklas i Dalarna? Ta del av det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2023-2032.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Så söker du vård

Så söker du vård

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 på webben för att få råd om vård och hitta kontaktuppgifter till vården.

1177.se
Tjej som läser i bokhyllan

Dalabiblioteken

Nu går Dalarnas folkbibliotek samman och bildar Dalabiblioteken.

Läs mer om Dalabiblioteken

26 maj 2023

Nytt måltidssystem införs på Säters sjukhus

Pressmeddelande

Region Dalarna kommer att driva Säters sjukhus kostförsörjning i egen regi med leveranser av kyld mat från Falun och Mora. ”Detta stärker vår egen verksamhet, gör att vi kan behålla viktig kompetens och är dessutom ekonomiskt fördelaktigt för skattebetalarna i Dalarna” säger Sebastian Karlberg (S), ordförande i servicenämnden.

24 maj 2023

Magnus Thureson är Region Dalarnas nya vårdvalschef

Pressmeddelande

Magnus Thureson tillträder tjänsten som chef för vårdvalenheten i Dalarna den 7 augusti 2023. Han arbetar för närvarande som verksamhetsutvecklare på hälsovalskontoret i Region Gävleborg.

22 maj 2023

Upptäck litteraturen i Dalarna på dalalitteraturen.se

Pressmeddelande

Webbplatsen är uppbyggd kring en interaktiv karta där besökaren kan hitta författare och litterära platser över hela länet. ”Kartan kan ge inspiration till att upptäcka nytt. Kanske nya genrer, eller bortglömda författarskap och skildringar av vårt landskap genom tiderna”, säger bibliotekskonsulent Lina Josefsson.

19 maj 2023

Dalarnas studie- och yrkesvägledare får inspiration och kunskap om hälso- och sjukvården

Nyhet

”Vi vill inspirera studie- och yrkesvägledare att i sin tur guida och inspirera ungdomar att börja jobba hos oss inom Region Dalarna i framtiden”, säger Asal Snickar från Kompetensförsörjning som varit med och arrangerat SYV-dagen på Falu lasarett.

17 maj 2023

Helena Ernlund tar över som tillförordnad smittskyddsläkare

Pressmeddelande

Onsdag 17 maj är Inger Anderson von Rosens sista dag som tillförordnad smittskyddsläkare i Region Dalarna. Helena Ernlund tar över uppdraget fram till slutet av juli 2023 då Fredrik Rücker är tillbaka som smittskyddsläkare.