Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Vårdinformation finns på 1177.se. Information för andra vårdgivare och samarbetspartner hittas på regiondalarnaplus.se

Hitta rätt på våra webbar

Vi har tre primära webbplatser för Region Dalarna. Region Dalarna, Region Dalarna Plus och 1177 Vårdguiden.

Läs mer
Hitta rätt i vården Card image cap

Information om vård och kontaktuppgifter till vården hittar du på 1177.se.

22 augusti 2019

Kortare tid ”på övertid” för gravida i Dalarna
Nyhet

I Dalarna har man nu börjat med igångsättningar i graviditetsvecka 41, istället för vecka 42: "Fler barn överlever då, därför har vi valt att göra så här," säger Agneta Romin, verksamhetschef, Kvinnokliniken, Region Dalarna.

21 augusti 2019

Ekonomidirektören lämnar sitt uppdrag
Nyhet

Onsdagen den 21 augusti fattade personalutskottet beslut om att säga upp Peter Hanssons förordnande som ekonomidirektör: "Vi vill ha en nyordning och få in ett nytt ledarskap inom regionens ekonomienhet," säger Christer Carlsson (M), ordförande i personalutskottet.

19 augusti 2019

Region Dalarna erbjuder fler praoplatser för elever på högstadiet
Pressmeddelande

Nu ska flera unga i Dalarna få chansen att prova på vårdyrket: "Vi är oerhört glada att vi kan erbjuda ännu fler praoplatser och på fler orter. Det är positivt för både vår verksamhet och för eleverna," säger Mika Söderström, chef för kompetensförsörjning, Region Dalarna.

11 juli 2019

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL
Pressmeddelande

Patienter med kroniska lungsjukdomar såsom KOL löper extra stor risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid luftvägsinfektioner. Det är därför viktigt att de omhändertas på ett strukturerat sätt när de söker vård. "Vården bör också ha en lägre tröskel för att behandla med antibiotika jämfört med när friska individer söker för liknande besvär," säger Roger Larsson, chefläkare.

9 juli 2019

I år står Söderhamn som värd för Miljötinget
Pressmeddelande

Fokus på biologisk mångfald när ungdomar från Dalarna och Gävleborg träffas på årets Miljöting: "De flesta känner idag till att vi står inför allvarliga klimatförändringar, men något som de ideellt aktiva ungdomarna i projektet valt att lyfta i år är hur detta påverkar vår biologiska mångfald. Hur viktigt det är för vår planet," säger Anna Sjögren, projektledare Miljötinget, Region Dalarna.