Morfar och barnbarn leker med höstlöv

En god och nära vård

Region Dalarna och Dalarnas femton kommuner ställer tillsammans om till en God och nära vård, där hälso-och sjukvården är effektiv, av hög kvalitét, stärker hälsan och möter den demografiska utvecklingen och invånarnas behov.

God nära vård
Så söker du vård

Så söker du vård

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 på webben för att få råd om vård och hitta kontaktuppgifter till vården.

1177.se
Grafik

Fokus psykisk ohälsa

Den 9-15 oktober är det dags för årets temavecka "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna" i samarbete med länets kommuner.

Här finns programmet för 2023

26 september 2023

Region Dalarna minskar hyrbemanningen

Pressmeddelande

Region Dalarna fortsätter arbetet för en hälso- och sjukvård oberoende av hyrbemanning. Målet är en halverad hyrbemanningskostnad till slutet av 2024. ”Vi gör det här för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra egna medarbetare och en trygg vård för våra patienter” säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

25 september 2023

Ny digital mottagning för vuxna i behov av specialistpsykiatrisk vård

Pressmeddelande

Den 2 oktober öppnar Region Dalarna ”Min Vård Psykiatri”, en digital mottagning som riktar sig till patienter med psykiatrisk problematik. ”Det här är ett alternativ till fysiska möten för både nya och befintliga patienter”, säger Maria Tjäder, projektledare för Min Vård Psykiatri.

19 september 2023

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Pressmeddelande

Bristfälliga rutiner bidrog till att en patient fick försenad cancerdiagnos. Region Dalarna gör nu en lex Maria anmälan och har vidtagit åtgärder.

18 september 2023

Kortfattat: Regionstyrelsen 2023-09-18

Pressmeddelande

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

18 september 2023

Region Dalarnas ståndpunkt gällande anmälnings- och informationsplikt för vårdpersonal

Pressmeddelande

I en skrivelse uppmanar Region Dalarna regeringen att inte införa anmälningsplikt för anställda inom hälso- och sjukvården.