Grafisk save the date för Dalating 2024

Dalating 2024

Den 26 mars 2024 är det dags för årets upplaga av Dalating, en heldag kopplad till Dalastrategin 2030 och Dalarnas gemensamma genomförande av Agenda 2030.

Dalating 2024
Så söker du vård

Så söker du vård

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 på webben för att få råd om vård och hitta kontaktuppgifter till vården.

1177.se
Man över 50 år fikar

Undvik att bli allvarligt sjuk

– Vaccinera dig mot covid-19 och influensa

Läs mer och boka tid

29 november 2023

Dalatrafik bjuder in till dialog med resenärer och allmänhet den 30 november

Pressmeddelande

Stora förändringar av kollektivtrafiken pågår i Dalarna. Därför vill Dalatrafiks ledning både möta och skapa dialog med såväl resenärer som allmänhet. Den 30 november besöker vi fem platser i Dalarna för att lyssna på och fånga upp tankar och åsikter om Dalarnas kollektivtrafik.

29 november 2023

Region Dalarna arbetar för att säkra vårdplatser inför sommaren 2024

Pressmeddelande

Samarbete sker över divisions -och verksamhetsgränser inom Falu lasaretts slutenvård, med målet att säkerställa antal vårdplatser. Som en del i rekryteringsarbetet bjuder Region Dalarna in till en ”Meet and greet”, där den som söker sommarjobb har möjlighet att ställa frågor till medarbetare inom slutenvården.

22 november 2023

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-11-22

Pressmeddelande

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämnden med ett urval av de politiska besluten.

22 november 2023

Stärkt samverkan mellan Högskolan Dalarna, Dalregementet och Region Dalarna

Nyhet

Högskolan Dalarna, Dalregementet och Region Dalarna har undertecknat en avsiktsförklaring som syftar till att skapa ett nära partnerskap för att adressera och möta de samhällsutmaningar som Dalarna står inför.

21 november 2023

10,5 miljoner till Region Dalarnas forskning inom primärvården

Pressmeddelande

Två forskningsprojekt kopplade till forskning- och utbildningsenhetens Centrum för klinisk forskning (CKF) har i nationell konkurrens beviljats finansiering på totalt 10,5 miljoner från Vetenskapsrådet. I det ena projektet ska sambandet mellan kronisk smärta och hjärt-kärlsjukdomar studeras och i det andra ska en e-hälsotjänst utvecklas.