Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Kampanjbild våra webbar

Hitta rätt på våra webbar

Vi har tre primära webbplatser för Region Dalarna. Region Dalarna, Region Dalarna Plus och 1177 Vårdguiden.

Läs mer
Hitta rätt i vården Card image cap

All information om vård och vårdavdelningar hittar du på 1177.se.

Cellprovtagning räddar liv!

Gå och ta ditt cellprov - testet är enkelt, snabbt och smärtfritt.

Läs mer om cellprovsveckan

22 maj 2019

Preeklampsi day den 22 maj
Nyhet

Idag uppmärksammar vi den internationella preeklampsidagen och att Region Dalarna är med i en stor multicenterstudie (IMPACT) om att förutsäga preeklampsi.

20 maj 2019

Cellprovtagning räddar liv!
Nyhet

Tack vare regelbundna provtagningar har livmoderhalscancer blivit ovanligt. Alla kvinnor över 23 år blir kallade till gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Testet är enkelt, snabbt och smärtfritt.

17 maj 2019

Kunskapsutbyte om aktivt åldrande och ökat oberoende för äldre
Nyhet

​Nästa vecka, 22-23 maj, deltar Region Dalarna på en europeisk konferens i Tolmin, Slovenien. Fokus är riktat mot en ”senior marknad”. Dalarnas Hjälpmedelscenter kommer att vara på plats för att presentera sin modell för att få ny teknik och nya uppfinningar implementerade i offentlig verksamhet.

17 maj 2019

​Nu finns en samisk temaväska för lärare i grundskolan
Pressmeddelande

Region Dalarna har i samarbete med Länsbibliotek Dalarna och kommunbiblioteken tagit fram en samisk temaväska samt en lärarhandledning som vänder sig till grundskolan: "Det här materialet är ett led i att synliggör den samiska kulturen, både för den samiska eleven men också för majoriteten, säger Ann-Jeanett Stål, Region Dalarnas samordnare för nationella minoriteter.

16 maj 2019

Astmakollen i final till prestigefullt pris
Pressmeddelande

​Region Dalarna och distriktssköterskorna Maria Boström och Marie Persson är i final till ett prestigefullt pris på 50 000 kronor för arbetet med Astmakollen.