Vaccination mot covid-19

Fortsätt vaccinera dig

Vaccination mot covid-19 är fortsatt viktigt. Vaccinationen skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Ta de doser du rekommenderas.

Boka tid på 1177
Så söker du vård

Så söker du vård

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 på webben för att få råd om vård och hitta kontaktuppgifter till vården.

1177.se

Fokus på psykisk hälsa

Region Dalarna och länets kommuner bjuder in Dalarnas invånare till en innehållsrik vecka med bland annat föreläsningar, workshops, kultur och samtal på temat psykisk hälsa.

Läs mer och se programmet

6 oktober 2022

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 10 – 16 oktober

Pressmeddelande

I samband med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober 2022 bjuder Region Dalarna och länets kommuner in till en händelserik vecka med föreläsningar, workshops, kultur och samtal på temat psykisk hälsa. "Vi vill öka medvetenheten, minska fördomar och myter och få människor att våga prata om psykisk hälsa" säger Cecilia Tegelberg, suicidpreventionssamordnare.

5 oktober 2022

Rekommendation om vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort

Pressmeddelande

"Det är mycket glädjande att vi nu ser att barn och unga drabbas allt lindrigare och att rekommendationen om allmän vaccination kan tas bort för friska barn. Det är ett steg i rätt riktning i pandemin." säger Fredrik Rücker, smittskyddsläkare.

4 oktober 2022

Nationell patientenkät 2022 – Här är vårens resultat

Pressmeddelande

Idag den 4 oktober presenterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, resultatet av den Nationella patientenkäten med fokus på psykiatrisk vård. ”Det är glädjande att se att flera av Region Dalarnas mottagningar och avdelningar får bra resultat, speciellt med tanke på de utmaningar som finns inom länets och landets psykiatri” säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

4 oktober 2022

Folktandvårdens materialgrupp får Region Dalarnas miljöpris 2022

Nyhet

Region Dalarnas miljöpris tilldelas i år materialgruppen inom Folktandvården för deras föredömliga arbete med att minska antalet kemiska produkter som används inom tandvårdsförvaltningens samtliga verksamheter.

3 oktober 2022

Följ regionfullmäktige live 3 oktober

Nyhet

Den 3 oktober är det sammanträde för regionfullmäktige i Dalarna med start klockan 09:30 i Kristinehallen i Falun.