Hälsa och vård

Besök i första hand 1177.se när du behöver vård. Du kan också ringa 1177 eller din vårdcentral. Ring alltid 112 vid akuta brådskande sjukdomsfall där du behöver omedelbar hjälp.

Här hittar du information om bland annat hur man kontaktar vården, hur man väljer vårdcentral och om vad vårdgarantin innebär.

Här kan du även ta del av olika utvecklingsarbeten som pågår inom vården idag.

Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med.

Lämna synpunkter