AT i Avesta

Längst söderut i Dalarna ligger Avesta. Avesta är en gammal bruksstad med driv och framtidstro. I Avesta hittar du en mix av natur och kultur med goda kommunikationer till såväl storstad som fjäll.

Avesta lasarett, invigdes 1922 och består av en internmedicinsk- och geriatrisk klinik. Lasarettet har ett upptagningsområde på ca 40 000 och är ett närsjukhus med akutmottagning dygnet runt.

Avesta lasarett, invigdes 1922 och består av en internmedicinsk- och geriatrisk klinik. Lasarettet har ett upptagningsområde på ca 40 000 och är ett närsjukhus med akutmottagning dygnet runt. En stor del av arbetet är förlagt på akutmottagning där du arbetar självständigt med aktivt bakjoursstöd, på  dag- och kvällstid samt helg. På lasarettet jobbar vi nära varandra vilket gör att du får ett bra kollegialt stöd.

Den opererande delen av AT gör du vid Falu lasarett och då ingår även tjänstgöring nattetid. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Avesta. Primärvårdsplaceringen gör du på någon av vårdcentralerna i södra Dalarna.

Vid Avesta lasarett finns sex AT-block att att söka som kan tillträdas i mitten av augusti eller mitten av november 2024.

Upplägg AT-block i Avesta

  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter med tjänstgöring på Avesta lasarett
  • 6 mån opererande specialiteter vid Falu lasarett alt. Mora lasarett
  • 3 mån psykiatri. Slutenvårdspsykiatrin i den länsgemensamma slutenvårdskliniken i Falun och Säter samt öppenvården Borlänge eller Avesta
  • 6 mån allmänmedicin, förlagd till Avesta och Hedemora kommun

Visa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Då anställningsprocessen är kort och rekryteringen sker digitalt kommer vi att kräva av dig som blir kallad till digital intervju, att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Du måste själv begära utdraget hos polisen.se – ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. 
 

Katarina Zetterlund
biträdande AT-chef
Telefon: 0226-49 63 53
katarina.zetterlund@regiondalarna.se

Malin Parmskog
Studierektor internmedicin Avesta
malin.parmskog@regiondalarna.se

Sofia Heino
Studierektor inom psykiatri
sofia.heino@regiondalarna.se 

Henrik Tiger
Studierektor för allmänmedicin
henrik.tiger@regiondalarna.se

SYLF Dalarna
sylfdalarna@gmail.com