Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Vi erbjuder PTP-platser inom psykiatri, habilitering, primärvård och medicin.

Som PTP-psykolog hos oss får du möjlighet att specialisera dig inom verksamheten där du är anställd samtidigt som arbetsuppgifterna ger dig allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket. Genom studiebesök och auskultationer inom programmet får du också en bred insyn i regionens olika verksamheter, även där vi inte har PTP-platser.

Dina arbetsuppgifter omfattar både individinriktat och övrigt psykologarbete enligt föreskrifter från Socialstyrelsen. Du får stöd av din handledare och chef som finns inom den verksamhet där du är anställd.

Gemenskap i gruppen

Gruppen med PTP-psykologer har gemensam introduktion med studierektor, handledare och chefer. Du har möjlighet att lära känna de andra PTP-psykologerna då ni följs åt under året och har regelbundna seminarier och gruppdiskussioner. Ofta blir gruppen ett sammansvetsat gäng.

Program med hög kvalitet

Programmets studierektor finns nära till hands för att säkerställa hög kvalitet på programmet och bidra med stöd och råd. Att PTP-platserna är kvalitetssäkrade innebär att din arbetsplats måste uppfylla särskilda kriterier för att ta emot PTP-psykologer.

Efter avslutad PTP-tjänstgöring finns goda möjligheter till fast anställning.

Förmånlig träning och friskvård

Som PTP-psykolog har du rätt till alla förmåner för anställda i Region Dalarna. Bland annat erbjuder vi egna träningslokaler och friskvårdsbidrag. Du har möjlighet att simma gratis vid utvalda badanläggningar runt om i Dalarna. Vi har flera aktiva personalklubbar, bland annat inom idrott, friskvård och konst.

Film om PTP-programmet

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Kontakt

Ylva LinderPTP-studierektor

Telefon: 072-554 83 53
E-post: ylva.linder@regiondalarna.se