Bastjänstgöring (BT)

BT-organisationen i Dalarna ligger liksom AT- och ST-organisationerna under Centrum för Läkarutbildning.

Dalarna utlyser 2024 totalt 10-14 BT-block med start den 5 februari 2024 på följande orter:

  • Avesta
  • Ludvika
  • Falun
  • Mora

Kliniska placeringarna kommer ofta innefatta tjänstgöring på flera orter och bilpendling kan krävas.

BT är en klinisk introduktionstjänst och en obligatorisk del av nya specialisttjänstgöringen. I Region Dalarna erbjuds en fristående, tidsbegränsad anställning med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor. För dig som redan har arbetat minst tre månader inom någon av våra verksamheter kan även integrerad BT/ST ibland vara en möjlighet.

Tjänsten omfattar, utöver en gedigen introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin (vårdcentral), akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring.

Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Dalarna.

Alla BT-läkare börjar med 2,5 veckors obligatorisk introduktionsutbildning med start 5/2 2024. För Falun, Avesta och Ludvika kommer introduktionen att hållas helt i Falun. För Mora kommer introduktionsutbildning lokaliseras både till Falun och Mora.

Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT.

Vem kan söka BT?

Vi söker dig som har erhållit svensk läkarlegitimation och som inte genomgått svensk AT.

Tjänsterna kräver också:

  • Svenskt personnummer.
  • Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska språket.
  • Utdrag ur belastningsregister. För dig som begär utdrag från annat land än Sverige behöver utdraget vara översatt till svenska alternativt engelska.
  • B-körkort för manuell växellåda.

Hur söker jag BT i Region Dalarna?

När lediga BT-tjänster finns så annonseras detta via Region Dalarnas ansökningssida Lediga jobb - Region Dalarna. Ansökan till BT kan enbart göras via denna sida. Observera att ansökningar som inkommer på andra vägar, t ex e-post direkt till BT-organisationen, EJ kommer behandlas.

Ansökan skall innehålla ett personligt brev, CV, kopia på examensbevis, kopia på din svenska läkarlegitimation samt kontaktuppgifter till minst två relevanta referenter. Bifoga gärna även relevanta skriftliga rekommendationsbrev och tjänstgöringsintyg.

Visa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Då anställningsprocessen är kort och rekryteringen sker digitalt kommer vi att kräva av dig som blir kallad till digital intervju, att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Du måste själv begära utdraget hos polisen.se – ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”.

Kontakt

Bastjänstgöring (e-post endast för frågor om BT i Region Dalarna)

E-post: bt.dalarna@regiondalarna.se