Bakgrund till införandet av BT

Sedan 1969 finns möjlighet att genomföra allmäntjänstgöring för läkare (AT) efter genomförd läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen för läkare är en blocktjänstgöring på minimum 18 månader (i Dalarna 21 månaders block) där medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin ingår. Efter genomförd AT, inklusive AT-prov, kan respektive läkare ansöka om legitimation och sedan påbörja specialiseringstjänstgöring (ST).

Riksdagen beslutade i november 2018 att införa ”Bastjänstgöring för läkare” (BT) som en obligatorisk integrerad men ändå fristående del av ST från 1 juli 2021. Detta gäller samtliga läkare som inte genomgått svensk AT. Även den svenska läkarutbildningen skall från hösten 2021 förändras från grunden för att bli 6-årig och legitimationsgrundande på motsvarande sätt som i övriga länder. AT kommer således att upphöra framledes när även svenskutbildade läkarstudenter examineras som legitimerade läkare från den nya utbildningen från 2027 och framåt. Bakgrunden till denna förändring är en EU-anpassning. Man har dock fastställt behovet av en introduktionsutbildning innan ST då AT måste avskaffas vilket föranlett kravet på genomförd BT för samtliga läkare innan ST får påbörjas. 

Tidslinje läkarutbildning

De första åren kommer BT sannolikt främst innefatta utlandsutbildade läkare vilka ofta har helt annan klinisk erfarenhet än svenskutbildade AT-läkare. Detta kommer att kräva en förändrad utbildningsorganisation avseende t ex rekrytering & urval, språkkompetensvärdering, introduktionsutbildning inklusive bland annat lagar och försäkringsmedicin, högre andel klinisk tjänstgöring och medföljande behov av handledning, återkommande kliniska formativa bedömningar och tydligt målstyrd utbildning mm.

I slutet av 2020 beslutade Regeringen om övergångsbestämmelser vid införandet av nya ST-föreskriften där BT ingår. Det beslutades då att de som genomgått svensk AT som grund för sin svenska läkarlegitimation kan välja att genomföra ST enligt 2015 års ST-föreskrift (utan BT) eller enligt den nya ST-föreskriften från 2021 med BT som första obligatorisk del av ST.