AT i Mora

Mora är vasaloppsstaden med närhet till natur och fjäll. Mora lasarett är ett av länets två akutsjukhus och med det patientunderlag som lasarettet har i form av stora turistströmmar och friluftsanläggningar i Sälen och Idre har det en profil som traumasjukhus.

I upptagningsområdet bor cirka 80 000 personer och patientunderlaget dubbleras under turistsäsongerna. Mora lasarett har en bred verksamhet inom internmedicinska och opererande specialiteter och här får du det lilla sjukhusets trivsel och lokala kännedom. Du kommer att känna igen de flesta på sjukhuset och de känner igen dig.

På akutmottagningen – där du kommer att tillbringa mycket tid - arbetar du som AT-läkare självständigt hela dygnet med aktivt bakjoursstöd. Du får som läkare se och göra mycket, vilket ger ett gott lärande med en brant inlärningskurva och bred erfarenhet. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Mora. Primärvårdsplaceringen gör du på någon av vårdcentralerna i norra/västra Dalarna.

Vid Mora lasarett finns 11 AT-block att söka som kan tillträdas i början av augusti och början av november 2024.

Upplägg AT-block i Mora

  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter
  • 6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
  • 3 mån psykiatri. Slutenvårdspsykiatrin i den länsgemensamma slutenvårdskliniken i Falun och Säter samt öppenvården i Mora
  • 6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler

Visa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Då anställningsprocessen är kort och rekryteringen sker digitalt kommer vi att kräva av dig som blir kallad till digital intervju, att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Du måste själv begära utdraget hos polisen.se – ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
 

Anette Blomberg
biträdande AT-chef
Telefon: 0250-49 34 25
anette.blomberg@regiondalarna.se 

Anna Nilsson - opererande
Studierektor slutenvårdsåret
anna.c.nilsson@regiondalarna.se

Daniel Lundeqvist – medicin
Studierektor slutenvårdsåret
daniel.lundeqvist@regiondalarna.se

Sofia Heino
Studierektor inom psykiatri
sofia.heino@regiondalarna.se 

David Thelander
Studierektor inom allmänmedicin
david.thelander@regiondalarna.se

SYLF Dalarna
sylfdalarna@gmail.com