AT i Falun

Falun och Falu lasarett har båda sitt ursprung vid Falu koppargruva. En sjukstuga för akut sjuka och skadade med 12 platser inrättades vid gruvan redan 1695. Vid den tiden var Falun rikets andra stad.

Falu lasarett är Dalarnas länssjukhus med ett upptagningsområde på ca 280 000 personer och har idag en central uppgift i Dalarnas specialistsjukvård. Lasarettet har ett gott utbildningsklimat, flera olika kliniker med stort patientunderlag och en väl utvecklad och differentierad kompetens vad gäller både diagnostik och behandling.

Jourtjänstgöring under sjukhusåret sker tillsammans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd. 2-3 veckor av det internmedicinska blocket är förlagd till medicinkliniken vid Ludvika lasarett. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Falun, Borlänge eller Ludvika. Primärvård genomförs i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.

Vid Falu lasarett finns 13 AT-block att söka som kan tillträdas i mitten av augusti eller mitten av november 2024.

Upplägg AT-block i Falun

  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter Falu lasarett, varav 2-3 veckor fullgörs vid medicinkliniken i Ludvika
  • 6 mån opererande specialiteter, Falu lasarett
  • 3 mån psykiatri. Slutenvårdspsykiatri i den länsgemensamma slutenvårdskliniken Falun och Säter. Öppenvården görs i Falun eller i Ludvika.
  • 6 mån allmänmedicin görs i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef eller i Västerbergslagen.

Visa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Då anställningsprocessen är kort och rekryteringen sker digitalt kommer vi att kräva av dig som blir kallad till digital intervju, att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Du måste själv begära utdraget hos polisen.se – ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
 

Välkommen att göra AT i Dalarna

Vi söker AT-läkare med tillträde hösten 2024.

Ansök här!

 

Sök senast 6 mars

Se till att skicka in en komplett ansökan då vi inte kan ta emot kompletteringar via mail. Då vi läser löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan i god tid.

Välkommen!

Intervjuer

Vi håller digitala anställningsintervjuer den 7-8 och 11-13 mars.

Eva Lööf
biträdande AT-chef
Telefon: 023-49 06 95
eva.loof@regiondalarna.se

Hanna Tingård
Studierektor sjukhusåret
hanna.tingard@regiondalarna.se

Sofia Heino
Studierektor inom psykiatri
sofia.heino@regiondalarna.se 

Helen Birhane
Studierektor allmänmedicin Falun/Borlänge/Säter/Gagnef 
helen.birhane@regiondalarna.se

SYLF Dalarna
sylfdalarna@gmail.com