människor i rörelse

Medborgarnas förslagslåda

Här kan du lämna egna förslag på förändringar och förbättringar inom regionens verksamhetsområden.

Du som är fast bosatt i Dalarna har möjlighet att påverka den politik som förs i Region Dalarna. Du kan lämna egna förslag på förändringar och förbättringar inom regionens verksamhetsområden till vår förslagslåda.

Dina förslag kan handla om vad som helst som regionen kan besluta om. Använd formuläret och när du är klar klicka på "Skicka".

Fält markerade med asterix (*) är obligatoriska.

Alla inkomna förslag lämnas till alla partier i fullmäktige. Ditt förslag registreras i vårt diarium, där varje medborgare har möjlighet att ta del av det. Partierna har därefter möjlighet att driva frågan vidare.

Lämna ditt förslag här