Kortfattat: Nyheter från våra nämnder

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och regionens olika nämnder.

Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Nedan finns kortfattat från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och bildningsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden.