Grafisk illustration Kortfattat regionala utvecklingsnämnden

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2023-12-19

Pressmeddelande – 20 december 2023

Beslut om riktlinjer för företagsstöd, stöd till kommersiell service och projektstöd 2024

Regionala utvecklingsnämnden tar årligen beslut om riktlinjer för samtliga stöd som betalas ut, som en vägledning och som stöd i bedömningen. Nämnden beslutade att samtliga stöd fortsatt ska prioriteras utifrån Dalastrategin 2030, och skapa förutsättningar för en positiv utveckling i hela Dalarna.

Till exempel ska företag som beviljas stöd bör ha en potential att växa hållbart, det vill säga ekonomiskt, miljömässigt och socialt, med en tryggad eller ökad sysselsättning i Dalarna. Företagen ska också ha en betydande verksamhet i länet. Stöd till kommersiell service får lämnas till servicegivare i glesa bygder för att upprätthålla en tillfredsställande försörjning av dagligvaror och drivmedel. Projektmedel ska delas ut till projekt som bidrar till att realisera målen i regionala utvecklingspolitiken och svara mot de utmaningar som anges som prioriterade områden i Dalastrategin 2030.

Beslut om projekt finansierade med statligt anslag för regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Regional cykelstrategi
Syftet med projektet är att utifrån nationella och regionala mål nå en samsyn primärt hos länets kommuner samt hos övriga berörda intressenter om vilka insatser som är viktiga för att åstadkomma ökad och säker cykling i länet. Målet med projektet är att ta fram en regional cykelstrategi för Dalarna.

Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 685 427kronor
Projektperiod: 2024-01-01 – 2026-12-31

Projekt: Tillgänglighet och hållbara transporter Dalarna
Projektet syftar till att utveckla en hållbar planering som belyser tillgänglighet ur flera aspekter och som på sikt leder till hållbara infrastruktursatsningar och transporter. Målet är att ta fram en regional strategi och en färdplan som ska bidra till att stärka tillgängligheten till, från och inom länet för invånare, besökare och näringsliv, samt för att utveckla en hållbar planering och insatser för infrastrukturinvesteringar och hållbara transporter.

Stödmottagare: Region Dalarna
Projektet beviljas med högst 1 861 600 kronor
Projektperiod: 2024-01-01 - 2026-12-31

Projekt: On demand tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter, lokalt och regionalt
Projektets syfte är att etablera en systemdemonstrator i Norra Mellansverige för att kunna tillverka kritiska reservdelar och komponenter till industrin lokalt och regionalt.

Stödmottagare: Sustainable Steel Region
Projektet beviljas med högst 7 405 298 kronor
Projektperiod: 2024-01-15 - 2027-09-30

Relaterade länkar

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden.

Här finns Kortfattat från alla nämnder.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka